Caren Frentz, directeur Veiligheidsregio ZHZ te gast bij dept Hoeksche Waard

Graag nodigen wij u uit voor onze digitale bijeenkomst op donderdag 1 juli a.s. van 16.00 tot 17.00 uur. Aansluitend wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden, de stukken daarvoor heeft u 10 juni jl. per email ontvangen.

Onze gastspreekster is Caren Frentz, Algemeen Directeur en Commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. De Veiligheidsregio werkt aan een veilige en gezonde omgeving voor haar inwoners, bedrijven en bezoekers en verbindt, coördineert en faciliteert alle betrokken partijen om incidenten, rampen en crises te voorkomen en in voorkomende gevallen te bestrijden.

Caren Frentz vervult deze functie sinds 1 maart 2020, tijdens het begin van de corona-pandemie, dus u zult begrijpen dat zij in een roerige periode hard aan de slag moest. Haar ervaring in vorige operationele, leidinggevende en coördinerende functies zoals Hoofd-officier van dienst Haaglanden, directeur GHOR Haaglanden en plaatsvervangend Directeur Publieke Gezondheid Veiligheidsregio Haaglanden zullen daarbij goed van pas zijn gekomen. "Wij verbinden, coordineren en ondersteunen alle partijen die betrokken zijn bij calamiteiten" zegt zij "dat doen we met veel kennis, betrokkenheid en daadkracht. Mijn eigen drijfveer is in beweging blijven, zodat ik open, nieuwsgierig en oprecht contact houd met mijn omgeving en de samenleving. Ik doe dat met lef en zoek bewust tegenspraak en afwijkende meningen om te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen en de organisatie steeds aan te laten sluiten bij trends en ontwikkelingen in de maatschappij."

Zoals u ongetwijfeld heeft gezien op televisie vervullen de veiligheidsregio's een belangrijke coördinerende functie tijdens een crisissituatie  zoals de corona-pandemie maar ook tijdens andere crisissituaties, zowel op regionaal als landelijk niveau. Zij bepalen in nauw overleg met de overheid, burgemeesters en andere partijen het beleid en de uitvoering van de benodigde maatregelen op veiligheidsgebied. Dit heeft nogal een impact zowel op de organisatie en medewerkers van de veiligheidsregio maar zeker ook op de bedrijven en bewoners van het werkgebied. Nauw overleg met gemeentelijke en andere organisaties is heel belangrijk en de algemeen directeur is daarin uiteraard de welbekende spin in het web.

We zijn heel benieuwd naar de ervaringen van Caren Frentz in deze woelige en uitdagende tijden. Zij spreekt regelmatig maar meestal in bestuurlijk verband en zij verheugt zich erop nu eens aan de mensen in de regio zelf te kunnen vertellen over haar belevingen in het afgelopen jaar en over de invloed van de veiligheidsregio op het leven, wonen en werken van de bewoners en bedrijven in het gebied, waar ook veel andere risico's zijn waar men zich niet altijd direct bewust van is. Wij hopen dat ook u van de partij bent, het belooft een heel interessante bijeenkomst te worden!

De digitale meeting is op donderdag 1 juli van 16.00 tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk, ook voor introducées. Inloggen kan vanaf 15.45 uur voor de inmiddels bekende social talk. U kunt zich aanmelden via de aanmeldbutton of via hoekschewaard@de-maatschappij.info. U ontvangt op dinsdag 29 juni a.s. een link om deel te nemen, als u die niet direct in uw email terugvindt raden wij u aan om even in de ongewenste mail te kijken en anders contact op te nemen met het secretariaat (0186-640280 Carla van Emmerik).

Graag tot ziens op 1 juli a.s.!

Caren Frentz

Caren Frentz

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden