Bruno Bruins over beleid en uitvoering op 20 april

Alweer ruim een jaar beïnvloeden de coronamaatregelen onze ledenbijeenkomsten. Wellicht blijft dit nog even zo. Graag willen we weer actiever worden, zo nodig digitaal. Het leven gaat immers door en we willen niet alles maar uit blijven stellen. We passen ons zo goed mogelijk aan. Onze gast van dinsdagavond 20 april denkt daar net zo over. Met dank aan Gobert Beijer zijn we vereerd Bruno Bruins te mogen ontvangen.

Bruno Bruins, nu algemeen directeur a.i. bij HTM, kennen we o.a. als wethouder en locoburgemeester van Den Haag en als voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV. Zijn landelijke bekendheid geniet hij vooral als minister van Medische Zorg & Sport in het kabinet-Rutte III. Dat beleid maken en beleid uitvoeren twee verschillende zaken zijn, is duidelijk. Of het nu belastingen, uitkeringen of rijbewijzen betreft. “Maar waarom is uitvoering in de overheid situatie zo ingewikkeld? Waarom krijgen we deze twee werelden moeilijk bij elkaar?” Bruno Bruins bevindt zich al jarenlang midden in dit uitdagende speelveld. Graag deelt hij deze avond zijn ervaringen met ons.

Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze sessie digitaal plaatsvindt. Op dinsdagavond 20 april van 20.00 – 21.00 uur. Uiteraard is het leuk als dit een interactieve sessie wordt. Gezien het aantal leden die we verwachten en het feit dat deze sessie digitaal is, kan het zo zijn dat we de interactiviteit moeten beperken om het overzichtelijk te houden. Mocht het overigens alsnog mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen dan hebben we de draaiboeken daarvoor klaarliggen. Uiteraard informeren we jullie dan direct.

Onder het motto “samen sterk” nodigen we jullie graag uit voor een gezamenlijke bijeenkomst van de departementen Het Gooi en ‘s-Gravenhage. We willen vaker met andere departementen initiatieven gaan organiseren en rekenen op een grote opkomst van onze leden. Uiteraard staat ook deze sessie weer open voor leden van andere departementen.

Aanmelden kan via de website. De Zoom-inbelgegevens ontvang je in de bevestigingsmail.

Graag ontmoeten we jullie in groten getale digitaal op 20 april!

Hartelijke groet,

Hans van der Eerden & Peter van der Velden
Namens de besturen van de departementen ‘s-Gravenhage en Het Gooi

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden