Brexit van de andere kant: in gesprek met Kevin Kelly, ambassadeur van Ierland


De afgelopen maanden hebben de kranten volgestaan over Brexit. Deskundigen buitelen over elkaar heen om te bepalen wat het voor ons land betekent. Zeker is dat niemand met zekerheid kan zeggen wat de exacte gevolgen zullen zijn, noch voor welke kosten we komen te staan.
Veel van de voorstellen van premier May en nu ook premier Johnson
liepen in het parlement vast op de zgn. backstop: een oplossing voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, de belangrijkste grens tussen UK en EU.

Op dinsdag 3 december a.s. zal de ambassadeur van Ierland in Nederland, Z.E. de heer Kevin Kelly de gedeelde prioriteiten van Ierland en de EU in de Brexit onderhandelingen bespreken. Hij zal eveneens Ierland’s positie als vastberaden EU lid, nader toelichten. Het Staatsbezoek van ons Koninklijk paar aan Ierland van 12 t/m 14 juni j.l., zal ongetwijfeld ter sprake komen en andere voorbeelden van de hechte Nederlandse-Ierse betrekkingen.

Geschiedenis
Het huidige Ierland ontstond in 1921 toen het land onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk. In 1973 trad Ierland toe tot de Europese Economische Gemeenschap. Als toegewijd lid van de Europese Unie, geniet het land volop van de voordelen van deze belangrijke economische betrekkingen, welke zich reflecteren in de huidige welvaart van Ierland.

Het Goede Vrijdag akkoord van 10 april 1998 maakte een einde aan de vele jaren van geweld op het eiland. Niettemin blijft de vrees bestaan dat een harde Brexit, oude sentimenten zal doen herleven.

Bilaterale relatie
Sinds 1945 onderhouden Ierland en Nederland diplomatieke betrekkingen en in 1950 werd de Ierse ambassade in Den Haag geopend.
Nederland is een belangrijke handelspartner voor Ierland en fungeert als belangrijke handelsbrug voor Ierland naar continentaal Europa. Wij zijn het vijf na grootste land voor wat betreft de import van Ierse goederen. Op economisch gebied is Ierland al jaren een van de sterkst groeiende economieën in Europa. Die economie is open en gericht op hightech innovatie, export en diensten.

Ierland is ook populair voor Nederlandse toeristen. Jaarlijks bezoeken een kwart miljoen Nederlanders Ierland.

Biografie van H.E. Kevin Kelly

Locatie: Diligentia, Lange Voorhout 5, 2514 EA Den Haag
Voertaal: Engels

Leden worden van harte uitgenodigd om ook hun eigen netwerk op deze bijeenkomst te attenderen en hen als introducés aan te melden.
Gelet op de verwachte belangstelling, meld u tijdig aan, vol is vol!

Namens het bestuur van het departement ’s-Gravenhage,

Peter Hoogendoorn, secretaris

Programma

17:30 uur Inloop in de boven-foyer van Diligentia
18:00 uur Welkom door Hans van der Eerden, voorzitter departement ’s-Gravenhage in de Stijlkamer
18:10 uur Inleiding door H.E. de heer Kevin Kelly en gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie
19:00 uur Afronding en napraten met drinks & bites in de boven-foyer
20:30 uur Einde bijeenkomst

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden