GEANNULEERD: Borrel en walking dinner in de Grote Kerk

Belofte maakt schuld: hierbij ontvangt u meer informatie over de eindejaarsbijeenkomst op 14 december a.s. van De Maatschappij departement West-Brabant.

Misschien had u het al vernomen: in de Grote Kerk is het kunstwerk The Moon te bekijken.

De maan oefent invloed uit op de aarde en alles wat er op leeft, dus ook op ons. Wanneer de maan boven ons staat, zijn we een heel klein stukje groter. Zeker in de donkere decembermaand is dat aardig om te weten. De maan is door de eeuwen heen ook een inspiratiebron voor de mens geweest, in volksverhalen, in toneelstukken en in beeldende kunst. Het is een ‘bewogen’ hemellichaam.

We nodigen u (nogmaals) van harte uit voor een compleet verzorgde sfeervolle ontmoeting om elkaar te ontmoeten en geïnspireerd te raken door ‘The Moon’ en de sfeer van de Grote Kerk en elkaar.
U geniet bovendien na een borrel met amuses van een prachtig walking diner, verzorgd door De Kort Catering inclusief drankjes. We vragen een eigen bijdrage van € 45,- per persoon. Ons departement neemt voor een vergelijkbaar bedrag per persoon een deel van de kosten voor haar rekening.

In de Grote Kerk wordt gevraagd om corona-toegangsbewijs en ID bewijs. Huisregels van dit rijksmonument.
Tijd:                    16.00- 20.00 uur
Locatie:               Grote Kerk, Kerkplein 2 in Breda

Aanmelden kan via de website.
Na aanmelding kan er zonder kosten afgemeld worden tot 7 december a.s., een termijn die we dienen te stellen vanwege o.a. de inkoop voor het diner.  Daarna zijn we bij een afmelding, ongeacht de reden, genoodzaakt de eigen bijdrage in rekening te brengen. Als het evenement door Corona-gerelateerde beperkende maatregelen niet door kan gaan, is er vanzelfsprekend sprake van overmacht. We vragen daarvoor uw begrip.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden