Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Beste departementsleden, 

Wij nodigen u allen van harte uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering die geagendeerd is op 20 maart 2019.

Vorig jaar in september is aan u gevraagd om uw mening te geven over wat voor u de meerwaarde is om lid te zijn van De Maatschappij, departement Noordwest Veluwe en Flevoland. 

Onderliggende reden is dat het bestuur constateerde dat een groeiend aantal leden zelden of niet naar de bijeenkomsten komt. Wij wilden samen met u in beeld brengen wat hiervoor de reden(en) is (zijn). U leest hier een samenvatting van de resultaten van deze enquête. 

De resultaten geven naar ons inzicht een zorgwekkend beeld over het bestaansrecht van ons departement. Kort samengevat komt het erop neer dat het programma als te weinig van toegevoegde waarde wordt gezien in combinatie met het ontbreken van relevante leden die in het verleden wel aanwezig waren. 

Wij willen graag met u hierover in gesprek. Ons doel is om samen met u een richting te ontdekken hoe het tij kan worden gekeerd. Een plan waar we samen met u de schouders onder willen zetten en dat ertoe leidt dat er activiteiten komen waar leden graag aan deelnemen. Nieuw elan voor ons departement. Daar hebben wij jullie echt bij nodig, dat kunnen wij niet alleen! 

Wij vertrouwen erop dat u dit een warm hart toe draagt en komt naar de ledenvergadering.

In het uiterste geval, als het ons écht niet lukt om nieuw elan te vinden, dan rest ons te moeten besluiten om ons departement te ontbinden. Het hoofdbestuur van De Maatschappij is geïnformeerd over de impasse waarin wij verkeren.

Kortom, het wordt een lunchbijeenkomst om niet te missen! 

U kunt zich aanmelden via de website. 

Wanneer: woensdag 20 maart 2019 om 12.00 uur – 14.00 uur 
Wat: Ingelaste Bijzondere Algemene Ledenvergadering met lunch
Waar: De Heerlickheijd van Ermelo, Staringlaan 1, Ermelo
Kosten: geen

Met vriendelijke groet,

Bestuursleden departement Noordwest Veluwe en Flevoland

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden