Een pleidooi voor non-speciecisme, prof.dr. Janine Janssen over criminologie en dieren

Als De Maatschappij brengen we Onderwijs, Overheid en Ondernemers samen om welzijn en duurzaamheid in onze stad te bevorderen. Prof. dr. Janine Janssen, woonachtig in Den Haag, verbreedt ons gewoonlijke perspectief en houdt een pleidooi voor het welzijn van niet alleen mensen, maar ook voor het welzijn van alle andere dieren. Een dergelijk pleidooi is de laatste weken al enkele keren verschenen in de media, onder andere als onderdeel van de discussies rond de eventuele beperking van de Nederlandse veestapel. Overigens, er is sprake van een veranderen, of voortschrijden -zo u wilt, in het denken. Van dierenrechten als gespreksonderwerp wordt niet meer vreemd opgekeken, er is zelfs een politieke partij voor opgericht. En steeds meer mensen, met name  jongeren, tenderen naar een vegetarische of zelfs veganistische leefstijl. Hoog tijd dus dat ook wij er dieper op ingaan en dat denken verbinden met onze stad.

Janine Janssen bespreekt deze trends en brengt op zeer eloquente wijze bestaande wetenschappelijk benaderingen in, om haar pleidooi voor non-speciecisme kracht bij te zetten. Zij put daarbij ook uit ervaringen die zij heeft opgedaan in haar privé leven en in haar huidige werk. Zij is lector bij een hogeschool, hoogleraar en zij werkt bij de politie in Den Haag.

Wat dit betoog extra bijzonder en uniek in zijn soort maakt, is dat het zich richt op de criminologie. Een nieuwe criminologie waarin niet alleen de mens centraal staat. Een wetenschappelijke stroming waarin de volgende vraagstukken zijn te plaatsen: Als door menselijk gedrag soorten ten onder gaan, is de mens dan strafbaar? Reserveren we de term dierenmishandeling alleen voor onze huisdieren? Is de slacht van vee een geoorloofde vorm van geweld? Is het te billijken dat de politie dieren inzet om de openbare orde te herstellen? En waarom zouden we dieren rechten geven, nu zij die toch dat zij die niet kunnen opeisen.

Deze vraagstukken zullen op indringende, doch realistische wijze de revue passeren. Janssen is er namelijk nog niet over uit hoe ver non-speciecisme moet gaan, zij maakt dit onderdeel van een actieve gedachtenwisseling die zij met ons zal hebben.

Over al deze ideeën heeft Janine Janssen geschreven in haar meest recente boek, hetgeen aan u wordt uitgereikt meteen na de lezing. U bent van harte uitgenodigd actief deel te nemen aan deze bijeenkomst, het belooft een bijzonder gesprek te worden. We sluiten de bijeenkomst af met een borrel.

Janine Janssen is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.

Het programma is als volgt:
17.30 uur        Ontvangst
18.00 uur        Welkomstwoord door Hans van der Eerden, voorzitter departement ´s-Gravenhage
18.05 uur        Inleiding door prof. dr. Janine Janssen met vragen en discussie
19.00 uur        Afsluiting met borrel en netwerken
20.00 uur        Einde bijeenkomst

Datum: 13 februari 2020
Locatie: Spaces, Rode Olifant, Zuid Hollandlaan 7 in Den Haag, routebeschrijving.

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de aanmeldbutton of door in te loggen via de website. Ook is het mogelijk een e-mail te sturen naar info@de-maatschappij.nl. Introducés zijn van harte welkom. Het bestuur roept daarom alle leden op De Maatschappij in hun eigen netwerk onder de aandacht te brengen en mensen uit te nodigen voor deze bijeenkomst. We hopen veel nieuwe gezichten te zien. Wij rekenen op u!
Met vragen kunt u zich wenden tot het bestuur (pc.hoogendoorn@pelsrijcken.nl). Het bestuur hoopt u op 13 februari a.s. te begroeten. Wij vertrouwen op een geslaagde bijeenkomst.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden