Mail naar relatie

Bijeenkomst met Gert Kant

Toekomstbouwers

Gert Kant was eigenlijk nooit van plan om het onderwijs in te gaan maar door een samenloop van omstandigheden is dat precies wat er wel gebeurde begin jaren 80. Na een aantal jaren voor de klas  vond hij al snel zijn weg aan de meer bestuurlijke kant van het onderwijs. Als “kind” van de Club van Rome, die voorzag dat het echt anders moest omdat wij de wereld uitputten, is hij altijd met belangrijke thema’s als een circulaire economie en een inclusieve samenleving aan de slag geweest.

Als voorzitter van de Raad  van Bestuur van  Lentiz onderwijsgroep levert hij samen met zijn collega’s en de leerlingen zelf “Toekomstbouwers” af. Leerlingen die een onzekere toekomst niet zien als een bedreiging maar als een kans. Immers, in de snel veranderende wereld is het steeds onduidelijker voor welke banen wij onze jongeren opleiden. De opdracht is dan ook om jongeren op te leiden die de toekomst mede zelf vorm geven.  Lentiz onderwijsgroep doet dat op een heel bijzondere en eigentijdse wijze. Lentiz is vaak de spil in een samenwerking tussen Ondernemingen, Overheid en Onderwijs in het opzetten van heel specifiek regionaal opleidingsaanbod, gericht op de Greenport, Agro & Food en de Hippische Topsport. De leslocaties zijn vaak een publiek-private samenwerking waar het onderwijs direct gekoppeld is aan een bedrijfslocatie, een innovatiecentrum en een (internationaal) partnernetwerk. Een goed voorbeeld hiervan is het World Horti Center (https://www.worldhorticenter.nl/) of de Food Innovation Academy (www.foodinnovationacademy.nl) .

Gert Kant zal ons meenemen in zijn visie, zijn aanpak, de kracht van regionale samenwerking en maatwerk in de Triple Helix (Onderwijs, Ondernemingen, Overheid) en natuurlijk de resultaten.

Kortom, iedereen is van harte welkom op deze vrij toegankelijke bijeenkomst! 

Introducee
U bent van harte welkom op deze lunchbijeenkomst ook als u geen lid bent van de Maatschappij. U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met onze voorzitter Peter Caljé (p.calje@stone-ba.nl of 06-12962926)

Aanmelding en deelname voor leden
Aanmelden kan via de website. Mocht dit niet lukken dan kan je via deze link een mail versturen.
Deelname € 23,50 p.p. UITSLUITEND over te maken naar IBAN NL54ABNA025.39.85.358 t.n.v. NMNH departement Rotterdam o.v.v. naam, datum en bijeenkomst.
Bij eventuele annulering minder dan 3 dagen voor de bijeenkomst blijven de kosten van deelname verschuldigd!
Aangemeld maar toch verhinderd: Graag een mailbericht of een sms naar 06-13998141. 

Kent u binnen uw netwerk partijen die in de sectoren ondernemerschap, onderwijs of openbaar bestuur opereren, dan zijn zij van harte uitgenodigd om kennis te maken met De Maatschappij. Gevraagd wordt deze uitnodiging te delen met geïnteresseerden, ook via Linkedin. 

Wij zien uit naar je komst.

Mede namens bestuursleden Peter Paul, Eline, Charlotte en Mees. 

Peter Caljé,
Voorzitter

Aanwezige introducees 4

Berend Boshouwers

SCALA

Els Janse

Koen Kegel

Gemeente Vlaardingen

Remco van Poelgeest

STONE Business Associates

Alle introducees bekijken

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden