Mail naar relatie

Bijeenkomst met de kinderen van Petje af Den Haag

De kinderen van Petje af Den Haag nodigen u graag uit op zondagmiddag 27 januari 2019!

De Kinderen van Petje af Den Haag zijn dan alweer met hun derde blok van vier zondagen in het schooljaar 2018-2019 bezig. In elk blok staat één beroep of activiteit centraal.

Het nieuwe jaar is afgetrapt door een videogame-ontwikkelaar die de kinderen zelf in de trein van Den Haag naar Amsterdam bereid hebben gevonden om hen meer te komen vertellen over het ontwerpen en bouwen van (video)games. De tweede zondag gaan de kinderen bij hem, Ramses Di Perna, op bedrijfsbezoek in Delft om te zien en te ervaren op zijn werkplek hoe het er daaraantoe gaat. Maar nog belangrijker, zelf met het bouwen van games aan de slag te gaan!

De derde zondag (27 januari) gaan de kinderen hun indrukken, ervaringen en game-bouw-resultaten presenteren aan hun ouders, broertjes/zusjes en overige familieleden. Wij als leden van het departement ’s-Gravenhage zijn van harte uitgenodigd om die presentaties ook bij te wonen en vragen te stellen!

Petje af Den Haag

In 2014 heeft het landelijk bestuur van De Maatschappij een convenant getekend met de koepelorganisatie Petje af Nederland. Wij als vereniging zijn van oudsher gericht op een goede samenwerking tussen overheid, ondernemers én onderwijs. Petje af wil door het oprichten van weekendscholen bereiken, dat kinderen tussen de 10 en 14 jaar in (sociale) achterstandsituaties kansen krijgen om de samenleving beter te leren kennen en begrijpen. Zo worden hun kansen voor de toekomst vergroot. Hoe meer kinderen die kans krijgen, hoe beter! Daarom helpt De Maatschappij graag met het oprichten van lokale weekendscholen en het vinden van geschikte locaties, gastdocenten en bestuursleden.

Eind december 2017 is de stichting Petje af Den Haag opgericht. Het bestuur bestaat uit een vijftal personen uit het bedrijfsleven en onderwijs. Sinds 14 oktober jl. is Petje af Den Haag van start gegaan met 14 kinderen uit de wijk Mariahoeve om hen gedurende een zestal blokken van vier zondagen mee te nemen in het ontdekken van hun talenten. Elk schooljaar wordt afgesloten met een Petje af certificaat.
Na drie jaar Petje af:

  • Heeft het kind een (fictieve) rugzak vol leerervaringen
  • Heeft een kind inzicht in zijn/haar mogelijke talenten
  • Weet een kind wat hij/zij goed kan en wat hij/zij leuk vindt
  • Kent een kind de belangrijkste omgangsvormen zoals deze in Nederland gelden en is zijn/haar woordenschat vergroot
  • Gaat een kind met zelfvertrouwen zijn toekomst tegemoet
  • Weet een kind richting te geven aan zijn/haar toekomstdoel
  • Staat een kind midden in de maatschappij met een groot netwerk 
  • Is er bij het kind een stevige basis gelegd voor een leven in de grootstedelijke samenleving Den Haag

Programma:
13.45 uur    Inloop
14.00 uur    Welkom door de voorzitter Hans van der Eerden en Buse Rumevleklioglu,
                 locatiemanager Petje af Den Haag
14.10 uur    Presentaties door de kinderen
15.00 uur    High tea
16.00 uur    Einde bijeenkomst

Locatie: Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105 (Mariahoeve), 2592 GK in Den Haag

Aanmelden: U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de aanmeldbutton. Ook is het mogelijk een e-mail te zenden naar info@de-maatschappij.nl. Introducés zijn van harte welkom.

Aanwezige introducees 4

Ellen van der Geest

petje af

Rob Rosier

Basisschool de Vuurvlinder

Buse Rumevleklioglu

Petje af Den Haag

Helmine Van der Heiden

Luzac College

Alle introducees bekijken

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden