'Wat zou jij beslissen?' Over dilemma’s in moeilijke tijden.

Dit jaar viert Nederland 78 jaar bevrijding en zoals elk jaar staan we daar bij stil. Via allerlei media wordt teruggeblikt op wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, opdat wij niet vergeten hoe verschrikkelijk dat is geweest. Oorlogen en conflicten komen echter nog steeds voor, ook dichtbij zoals momenteel in Oekraïne.

Een bijzondere manier om daar bij stil te staan is het woord geven aan een veteraan, die enkele meer recente conflicten heeft meegemaakt. Aloys Bijl (1960) komt op donderdag 26 januari 2023 zijn verhaal vertellen op een bijzondere manier. Het zal maar kort gaan over wat hij heeft meegemaakt en meer over wat je ervaart in oorlogs- en crisissituaties. Elke veteraan (Militair) moet tijdens zijn of haar missie keuzes maken. Vaak moet er in korte tijd een beslissing worden genomen, die bepalend kan zijn voor leven of dood. Dit soort afwegingen en dilemma's staan centraal in 'Wat zou jij beslissen?' de titel van de bijeenkomst. 

Het programma is interactief, er worden groepen gevormd die op een zogenaamde missie meegenomen worden. Naar aanleiding van een aantal dilemma’s verloopt de missie zoals de groepen hebben gekozen. Er worden keuzes gemaakt die daadwerkelijk in de praktijk voorkomen. De gevolgen van de keuzes worden ook zichtbaar. Het wordt een zoektocht tussen emotie en ratio. Gaande door het programma zal Aloys ook zijn persoonlijke ervaringen toevoegen.

Aloys Bijl verzorgt deze bijeenkomsten het hele jaar door vanuit het Veteraneninstituut. De ervaring leert dat de gevoerde gesprekken soms intensief kunnen zijn en er behoefte bestaat om ze af te ronden. Dat kan er toe leiden dat het gebruikelijke eindtijdstip van 14.00 uur overschreden kan worden.

Wij nodigen u graag uit voor deze bijeenkomst van De Maatschappij, departement Hoeksche Waard, op 26 januari 2023 van 12.00 tot 14.00 uur in de Eendrachtshoeve, Tuinweg 3 te Zuid-Beijerland. Introducees zijn van harte welkom.

U kunt zich aanmelden via de aanmeldbutton of via email hoekschewaard@de-maatschappij.info. Mocht u onverhoopt alsnog verhinderd zijn, wilt u zich dan ook afmelden, dit in verband met de voorbereidingen voor deze middag. Deelname kost € 15,00. U kunt dit bedrag ter plaatse met pin betalen of, als dat uw voorkeur heeft, vooraf overmaken op de bankrekening van het Departement Hoeksche Waard NL60 RABO 0323 0405 00. Let op: contante betaling is niet meer mogelijk.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van De Maatschappij - departement Hoeksche Waard

Jack de Leeuw - Miranda den Tuinder - Carla van Emmerik - Alie 't Hooft - Paul de Bruijn, Kevin Uijtdewilligen - Gerard Leggedoor

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden