Van een lineaire naar een circulaire economie

Van een lineaire naar een circulaire economie
Gaan wij het meemaken? Een nieuw adagium, een overgang van het huidige lineaire denken & doen naar een circulaire opvatting over grondstoffen, bedrijfsvoering en economie? Als het aan ons kabinet ligt wél, dat sprak namelijk vorig jaar een stevige ambitie uit: ‘Nederland circulair in 2050’. Graag nodigen wij je uit om dit onderwerp op 14 september verder uit te diepen, met prof. dr. Jan Jonker (hoogleraar Duurzaam ondernemen), Timmo Terpstra (Peeze), Heidi Leenaarts (United Economy) en Gijs Jansen (Alucha). Dat doen we op het aansprekende Industriepark Kleefse Waard (IPKW), waar inmiddels tal van innovatieve bedrijven bezig zijn met circulaire oplossingen. Meld je nu alvast aan.

Begin bij het ontwerp
Wie kent haar niet? De plastic soep die niet alleen onze oceanen hopeloos vervuild maar ook het voortbestaan van ons als mens bedreigd. We produceren jaarlijks 311 miljoen ton nieuw plastic en de helft daarvan gebruiken we slechts eenmalig. Toch is er reden voor optimisme. Overheden en bedrijven maken zich namelijk hard voor een circulaire economie. Dat is, in de woorden van Jan Jonker, “een economie waarin de dode materie, dus grondstoffen, producten en onderdelen, langer meegaan. Dat kan door hergebruik of levensduurverlenging. … Dat begint niet aan het einde van de waardeketen als afval bekeken wordt met het oog op restwaarde, maar aan het begin daarvan, bij het ontwerp van producten en de grondstoffen die daarvoor gebruikt worden. Een circulaire economie is gebaseerd op een ander adagium, namelijk grondstoffen langer uitnutten door deze georganiseerd in omloop te houden.” Om elke verwarring te voorkomen: ‘circulair’ gaat dus verder dan recycling.

Van nieuwe verdienmodellen…
We starten deze inspirerende middag met een lezing van prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam ondernemen bij de Faculteit der Managementwetenschappen van de RU in Nijmegen. Jonker neemt ons mee op de weg naar een circulaire economie. Hij onderzoekt nieuwe verdienmodellen en gaat vol passie de wereld in om vooral eenieder bewust te maken dat circulaire economie geen vraag meer is maar een gegeven. Bekijk maar eens de volgende link met een uitzending van “Nieuwsuur”.

… tot circulaire Arnhemse ondernemers
Na de lezing van Jonker duiken we de Arnhemse praktijk in: op welke manieren geven Arnhemse organisaties invulling aan het circulaire gedachtegoed? Daarvoor bieden we u twee invalshoeken aan in sessies die gelijktijdig plaatsvinden – er valt dus iets te kiezen. De eerste parallelsessie gaat over circulair gedachtegoed in de bedrijfsvoering, toegespitst op de keuze voor circulair geld. Timmo Terpstra, algemeen directeur van Peeze, zet hier bewust op in en vertelt hoe hij binnen zijn organisatie invulling geeft aan de circulaire economie. Dat doet hij onder meer door deel te nemen aan de United Economy. Een initiatief van ondernemer en auteur Heidi Leenaarts. Zij vertelt samen met Terpstra over circulair geld; hoe een keten van bedrijven met elkaar handel drijven en niet afrekenen in Euro’s maar in “Uniteds”.  In de tweede parallelsessie kijken we met Gijs Jansen van Alucha naar de technische kant van de circulaire economie. Alucha is gevestigd op het IPKW en is daar al tien jaar actief. Zij richt zich op de ontwikkeling van pyrolyse met als voorbeeld het recyclen van plastic-aluminium afval van drankenkartons. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het recyclen van papierslib, de grootste afvalstroom in de papierindustrie. Gijs Jansen is CEO en co-founder van Alucha en hij gaat ons nog meer vertellen over de bedrijfsactiviteiten en de impact ervan.  Na deze sessies keren we plenair terug, waar we bevindingen uitwisselen. Uiteraard sluiten we af met een borrel.

Circulaire Economie, terug naar de toekomst

Locatie: Restaurant ‘De Waard’, Industriepark “Kleefse Waard’, Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem.

Programma
15.30 uur           Inloop 
15.45 uur           Welkom en introductie IPKW
16.00 uur           Prof. Dr. Jan Jonker “Verdienmodellen in de Circulaire Economie”
16.45 uur           Pauze
17.00 uur           Parallelsessie 1, Heidi Leenaarts & Timmo Terpstra – Circulair ondernemen. 
                          Parallelsessie 2,  Gijs Jansen - de Pyrolyse techniek
17.45 uur           Plenaire terugkoppeling
18.00 uur           Borrel
19.00 uur           Einde

Wij hopen u te mogen begroeten en mee te nemen in ons programma, zodat u na afloop geïnspireerd en verrijkt huiswaarts keert.

Het bestuur van De Maatschappij, departement Arnhem
Tonita, Wim, Liesbeth, Constantijn en Pim-André

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden