Bezoek aan de Ambassade van Bangladesh

Beste leden en geïnteresseerden,

Dit jaar vieren we 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Bangladesh en daarmee ook de onafhankelijkheid van Bangladesh. Beide landen werken samen op verschillende gebieden waaronder watermanagement, klimaatverandering, kansen op het gebied van landbouw, gezondheidzorg en verstedelijking. Onderwerpen waar zowel Nederland als Bangladesh hun uitdagingen hebben. Ter bevordering van verdere professionele integratie tussen Nederland en Bangladesh nam de Ambassade van Bangladesh onder meer deel aan de Dutch Design Week welke plaatsvond op 27 oktober j.l. 

Voor meer informatie, klik op de volgende afbeelding: 

Bangladesh is nu de op een na grootste economie in Zuid-Azië en de 39e grootste economie ter wereld. Met een bevolking van meer dan 170 miljoen is Bangladesh het zevende meest bevolkte land ter wereld. 30+ miljoen van de totale bevolking wordt erkend als midden- en welvarende klasse. Meer dan de helft van de bevolking is jeugd. De huidige economische groeiprognoses laten zien dat de middenklasse van Bangladesh snel groeit, waardoor de binnenlandse markt een boost krijgt.

Hierbij delen wij een introductie video dat een beeld geeft van het land Bangladesh:

Een ander initiatief is een bezoek van De Maatschappij aan de Bengaalse Ambassade te Den Haag op donderdag 8 december a.s. Aldaar zal de ambassadeur, zijne excellentie Riaz Hamidullah, ons te woord staan over de kansen die Bangladesh biedt aan Nederlandse ondernemers en overheden. Aansluitend zijn wij uitgenodigd om van de Bengaalse keuken te mogen proeven.

Programma
Inloop 17:30u
Presentatie door zijne excellentie Riaz Hamidullah 18:00u
Discussie          18:45u
Proeverij vanuit de Bengaalse keuken  19:00u
Einde  20:00u

 

U bent van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan met de Ambassadeur van Bangladesh. In de Ambassade van Bangladesh kunnen wij max. 50 personen uitnodigen, waarbij leden voorrang hebben. Meld je daarom snel aan via de aanmeldbutton onderaan de mail.

Graag tot dan!

Namens het bestuur en de “young society” van De Maatschappij, departement ’s-Gravenhage

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden