ALV Departement Zwolle

Beste leden,

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 29 juni 2018

De algemene ledenvergadering begint om 12:00 uur.

De agenda voor de ledenvergadering luidt als volgt:

1.         Opening
2.         Notulen jaarvergadering 2017
3.         Jaarverslag 2017
4.         Jaarstukken 2017 en verslag van de kascontrolecommissie
5.         Décharge bestuur
6.         Begroting 2018
7.         herbenoeming Jolande Gomolka als bestuurslid
8.         Rondvraag
9.         Sluiting

De vergaderstukken zijn eveneens per e-mail op te vragen.

Wanneer: 29 juni 2018 
Wat: ALV
Waar: Lumen Zwolle
Adres: Stadionplein 20, 8025 CP Zwolle
Tijd: 12:00 – 14:00
Kosten: € 18,50 ter plekke te voldoen

U kunt zich aanmelden via de aanmeldknop of via zwolle@de-maatschappij.info.

U kunt zich tot uiterlijk 25 juni aanstaande aanmelden.

Wij zien u graag op 29 juni!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Maatschappij, departement Zwolle

Marieke Buit, secretaris.

Aanwezige introducees 0

Er zijn nog geen introducees aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden