Mail naar relatie

ALV en lezing door uw voorzitter over de geschiedenis van De Maatschappij

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Leden Vergadering én een voordracht over de geschiedenis van  De Maatschappij voor Nijverheid en Handel sedert 1777.

Op 20 juni 2019 ben je van 18:00* tot 20:15 uur van harte welkom in café De Tropen van het KIT in Amsterdam.
De voorlopige agenda voor de ALV luidt als volgt:

  1. Opening door de voorzitter  
  2. Mededelingen namens het bestuur
  3. Notulen ALV 26 april 2018
  4. Bestuursaangelegenheden: voordracht Yasmijn Tan en Guido Kroos
  5. Jaaroverzicht en vooruitblik
  6. Financiën en verslag kascommissie
  7. Rondvraag en sluiting.

De financiële stukken, de notulen en het jaaroverzicht worden voor aanvang van de ALV ter hand gesteld en op verzoek op voorhand toegezonden.

De vergadering start om 18:30 uur. Om 19:15 uur, na  een korte pauze, trakteert voorzitter Evert van den Hout jullie op een voordracht over de geschiedenis van de Maatschappij van 1777 tot heden. Het is van belang dat wij als leden weten met welk doel De Maatschappij in 1777 is opgericht en hoe deze unieke vereniging zich door de jaren heeft ontwikkeld.

Na de lezing worden de leden uitgenodigd mee te denken en spreken over de toekomst van onze Maatschappij in Amsterdam.

Het goede nieuws is dat er de afgelopen 12 maanden een fors aantal nieuwe leden is genoteerd en dat de georganiseerde activiteiten de afgelopen maanden bovenmatig goed bezocht zijn. Die positieve ontwikkeling moeten we vasthouden, waarbij dus de leden uitdrukkelijk zijn uitgenodigd mee te denken over de vraag waar wij staan en waar wij anno 2019 naar toe willen als Maatschappij.  

Na afloop zal er uiteraard weer een borrel worden gedronken, hopelijk op het zonverlichte terras van café De Tropen!
*Houd er rekening mee dat café De Tropen vanaf 18:00 uur alleen via de kant van het terras toegankelijk is.

Aanwezige introducees 0

Er zijn nog geen introducees aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden