Mail naar relatie

Landelijke ALV en Event

Geachte leden,

Graag kondigt het landelijk bestuur bij dezen aan dat donderdag 23 mei a.s. een algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel zal worden gehouden. Tevens zal er een inspirerend en actief mini seminar worden georganiseerd rondom onze strategische thema’s. De uitnodiging hiervoor ontvangt u separaat.  

Tijdens de algemene ledenvergadering zal in ieder geval de jaarrekening 2018 besproken worden en zullen andere onderwerpen aan de orde komen, zoals het verloop van alle goede initiatieven die op dit moment in het land ontstaan om De Maatschappij weer op de kaart te zetten.

Binnen de algemene ledenvergadering worden de leden vertegenwoordigd door afgevaardigden. Elk departement heeft een afgevaardigde. Wie de afgevaardigde van uw departement is, is aan het departement maar in de regel blijkt dat de voorzitter te zijn; elk departement kan een ander persoon als afgevaardigde aanwijzen. Indien niemand van een departement aanwezig kan zijn, kan een volmacht worden verstrekt aan een afgevaardigde van een ander departement. Het is niet meer mogelijk om het landelijk bestuur een volmacht te verstrekken.

Ondanks dat alleen afgevaardigden stemrecht hebben binnen de algemene ledenvergadering, zijn alle leden van De Maatschappij van harte welkom de vergadering bij te wonen.

De algemene ledenvergadering vindt plaats op 23 mei aanstaande van 15.00 tot 16.00 uur in het Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10 te Amersfoort. Aansluitend is het het mini symposium en rond de klok van 18.00 uur zal het buffet voor u klaar zal staan. 

Hierbij treft u aan de voorlopige agenda. De daarbij behorende stukken worden u zo spoedig mogelijk nagestuurd.

Mochten er nog vragen zijn, kan te allen tijde contact met het landelijk secretariaat (070-3141940) of mij worden opgenomen. 

Met vriendelijke groet,

Feddo Hartelust
Secretaris landelijk bestuur De Maatschappij 

Meld u nu aan voor dit evenement.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden