ALV en bezoek aan China Lights Festival

GEANNULEERD

Algemene Leden Vergadering
Donderdag 24 maart 2022
GAAT NIET DOOR

Beste leden van De Maatschappij in Drenthe,

Gezien de uiterst geringe belangstelling voor de Algemene Ledenvergadering van donderdag 24 maart a.s. hebben wij tot onze spijt moeten besluiten om die bijeenkomst niet door te laten gaan.

Al eerder hebben wij ons als bestuur afgevraagd of er eigenlijk nog wel behoefte is aan onze organisatie en haar bijeenkomsten. In de afgelopen jaren hebben wij tevergeefs meerdere pogingen gedaan om leden te betrekken en nieuwe, jonge leden aan te trekken. Het lijkt er jammer genoeg op dat de belangstelling voor De Maatschappij in Noord-Nederland afwezig is en ons departement geen bestaansrecht meer heeft.

Al met al is het voor ons als bestuur duidelijk dat voortzetten van het departement Drenthe geen zin heeft.

Binnenkort zullen wij ons daarom beraden op de stappen die gezet moeten worden om te komen tot een correcte ontbinding van het departement. Wij zullen u daar uiteraard over informeren.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Ruud Vriese, secretaris

foto by Rene Mensen

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden