Mail naar relatie

ALV

Op donderdag 18 juni zal een ALV plaatsvinden. Graag praten wij u dan bij over een aantal ontwikkelingen binnen onze landelijke vereniging, de organisatie en de begroting van de Lefprijs, maar ook zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om een nieuw bestuurslid te benoemen.

Wij dragen Berend Boshouwers voor als opvolger van Mees Goethart van Studievereniging SCALA in de functie van algemeen bestuurslid. 

Start 15:00 – Einde 15:30 stipt

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen notulen voorgaande vergadering
  4. Benoemen nieuwe bestuursleden
  5. Toelichting verschuiving Lefprijs
  6. Sluiting

Mede namens de bestuursleden van het departement Rotterdam,

Peter Caljé
voorzitter

Aanwezige leden 0

Er zijn nog geen leden aanwezig

Aanwezige introducees 0

Er zijn nog geen introducees aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden