Mail naar relatie

ALV

Op donderdag 21 november, voorafgaand aan de maandelijkse bijeenkomst, zal een ingelaste ALV plaatsvinden. Graag praten wij u dan bij over een aantal ontwikkelingen binnen onze landelijke vereniging, de organisatie en de begroting van de Lefprijs, maar ook zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om een nieuw bestuurslid te benoemen.

Wij dragen Derek de Vries voor als opvolger van Charlotte ter Braak en Shenaz Raja namens de ABNAmro Rotterdam in de functie van penningmeester. Bij de jaarvergadering in het voorjaar van 2020 zal aan de uittredende bestuursleden decharge worden verleend.

Start 11.15 – Einde 12.00 stipt

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen notulen voorgaande vergadering
  4. Benoemen Derek de Vries als penningmeester in het bestuur
  5. Toelichting organisatie Lefprijs
  6. Vaststelling begroting Lefprijs
  7. Sluiting

Mede namens de bestuursleden van het departement Rotterdam,

Peter Caljé
voorzitter

Aanwezige introducees 0

Er zijn nog geen introducees aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden