ALV

Het is weer tijd voor de Algemene Leden vergadering.

Het jaar 2017 zit erop, een mooi jaar waarin we veel mooie activiteiten hadden. Zo kregen we o.a. inzicht in de antipiraterij missie in de hoorn van Afrika, werden we 2 keer verlicht tijdens een discussiebijeenkomst, en wierpen we een blik in de wereld van medicijnontwikkeling. 

Tijd om het jaar te evalueren de administratie af te ronden en onze blik te werpen op 2018. Dit jaar is het bestuur weer van plan veel activiteiten neer te zetten, waarop u enerzijds wordt uitgedaagd / geprikkeld, en anderzijds waarmee we het weer gewoon gezellig hebben met elkaar. Ten tijde van dit evenement is het eerste evenement van 2018 al geweest, een bezoek aan brouwerij Pronck.

Ik hoop u allen te zien op de ALV. Bijgevoegd vind u de te bespreken agenda, en naarmate er meer documenten beschikbaar komen zoals het bestuursverslag, de realisatie en de begroting zult u die hier terug kunnen vinden. 

  1. de agenda
  2. realisatie 2015 - 2017
  3. bestuursverslag

Graag zien wij u op de 20e februari.

Bestuur departement  Leiden 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden