Algemene Ledenvergadering van het departement Waterweg-Noord

Beste leden,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Conform eerdere berichtgeving over de Algemene Ledenvergadering van het departement Waterweg-Noord (hierna; ALV) doen wij u hierbij de agenda toekomen. Wanneer u bent ingelogd op de departementssite van De Maatschappij kunt u binnen de website ook het dropdown menu onder uw naam gebruiken om naar de jaarstukken te gaan. U vindt daar de jaarstukken onder het hoofdstuk ‘documenten’.

Om iedereen toch de gelegenheid te geven tijdens de ALV een vraag te stellen of zijn/haar zegje te doen, is besloten deze ALV ook middels een video-conferentie aan te bieden. Deze video conferentie zal maandag 29 juni van 14.00 uur tot 15.00 uur duren. Mocht u hieraan deel willen nemen, dan wordt u verzocht zich hiervoor aan te melden bij het secretariaat. Het secretariaat zal u dan voorafgaand aan de video conference voorzien van een link waarmee u toegang krijgt tot de ALV.

Mocht iemand een bezwaar willen aanvoeren, een vraag willen stellen of bijvoorbeeld iemand voor willen dragen voor een bestuursfunctie of benoemd willen worden voor de kascommissie, dan kan dit per email kenbaar worden gemaakt aan het secretariaat vóór 22 juni. Het secretariaat zal alle vragen verzamelen en, zoveel mogelijk voorzien van een antwoord, doorsturen aan alle leden zodat iedereen hiervan op de hoogte is.

Vanzelfsprekend hadden wij u liever persoonlijk te woord gestaan en de hand gedrukt, maar wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze maatregel. Verder kijken wij ernaar uit om u ná de zomervakantie weer te mogen begroeten bij onze bijeenkomsten!

Dolf Bierhuizen
Voorzitter departement Waterweg-Noord

Aanwezige leden 0

Er zijn nog geen leden aanwezig

Aanwezige introducees 0

Er zijn nog geen introducees aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden