Algemene ledenvergadering

Geachte leden,

Graag nodig ik u hierbij, namens het bestuur, uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van Departement ’s-Gravenhage, voorafgaand aan de zomerborrel op maandag 3 juli aanstaande.

De algemene ledenvergadering vangt aan om 17.00 uur en eindigt uiterlijk om 17.45 uur. Locatie: De Kamer Hiernaast, Anna Paulownaplein 13, 2518 BX Den Haag

De agenda voor de algemene ledenvergadering van het Departement 's-Gravenhage van 3 juli 2017 luidt:
1.         Opening.
2.         Inleiding door de voorzitter.
3.         Notulen van het verhandelde in de Departementsvergadering gehouden op 14 juni 2016 (ter inzage bij de secretaris; zie hierna onder 5).
4.         Secretariaatsverslag 2016 (ter inzage bij de secretaris; zie hierna onder 5).
5.         Financieel verslag 2016 en verslag van de kascommissie en vaststelling jaarrekening 2013 (stukken ter inzage bij de secretaris, mr. P. Hoogendoorn, Bezuidenhoutseweg 57 te 's-Gravenhage, mondeling verslag ter vergadering).
6.         Verlenen van décharge aan kascommissie.
7.         Benoeming kascommissie.
8.         Verlenen van décharge aan het bestuur over het in 2016 gevoerde bestuur.
9.         Herbenoeming van de heer H. van der Eerden als lid van het bestuur (voorzitter).
10.       Afscheid van mevrouw drs. J. Kamerlingh Onnes als lid van het bestuur.
11.       Benoeming van de heer J. de Haan als lid van het bestuur (penningmeester).
12.       Wat verder ter tafel komt.
13.       Sluiting.

Indien u voormelde stukken wilt inzien, verzoek ik u daarover per e-mail contact met mij op te nemen via pchoogendoorn@gmail.com.

Voor de algemene ledenvergadering kunt u zich tot en met woensdag 28 juni 2017 aanmelden via de aanmeldbutton of via website. U kunt zich ook aanmelden door een e-mail te zenden naar info@de-maatschappij.nl.
Het bestuur hoopt u op 3 juli a.s. te begroeten.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,
Peter Hoogendoorn

Aanwezige introducees 0

Er zijn nog geen introducees aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden