Algemene ledenvergadering en lunchbijeenkomst departement Zwolle e.o. met voorafgaand aan de ALV een presentatie van twee Zwolse Start-ups

Beste leden,

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 28 juni 2019 in De Rabofoyer boven Café Foyé (schouwburg Odeon).

Het programma voor deze lunchbijeenkomst zal als volgt zijn:

Programma:
12:00 uur ontvangst en lunch
12:30 uur start presentaties "startups"
13:15 uur start ALV
13:55 uur afsluiting

Waar: De Rabofoyer boven Café Foyé (schouwburg Odeon)
Adres: Blijmarkt 25, 8011 ND Zwolle
Kosten: € 18,50, ter plekke (per pin) te voldoen
Parkeren: Q-park Maagjesbolwerk      
                 Emmawijk (Emmawijk 23, 8011 CN Zwolle)

Voorafgaand aan de ALV zal er door twee Zwolse startups een interessante voordracht gegeven worden:

- Banoe en Wies van het Windesheim Honours College zullen het hebben over hun businessplan: “de Nieuwe Economie”. 
- Tobias Gerrits, medeoprichter en CEO van VR-Innovations zal een voordracht geven over VR-Innovations: een game studio wat virtual en augmented reality content ontwikkeld. Zij focussen zich voornamelijk op het maken van trainingen en simulaties. 

De agenda voor de ledenvergadering luidt als volgt:
1.  Opening
2.  Notulen jaarvergadering 2018
3.  Jaarverslag 2018
4.  Jaarstukken 2018 en verslag van de kascontrolecommissie
5.  Décharge bestuur
6.  Benoeming kascontrolecommissie 2019
7.  Begroting 2019
8.  Benoeming Arnold Bouman als bestuurslid
9.  (Her)benoeming Erwin Giesbers en Gido Frühling als bestuursleden
10. Rondvraag
11. Sluiting
De vergaderstukken zijn eveneens per e-mail op te vragen.

Graag zien wij u vrijdag 28 juni! U kunt zich uiterlijk tot 24 juni aanstaande aanmelden via de aanmeldknop of via zwolle@de-maatschappij.info

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Maatschappij, departement Zwolle

Marieke Buit, secretaris.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden