Borrel bijeenkomst met vooraf de ALV

Geachte leden,

Graag nodig ik u hierbij, namens het bestuur, uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van departement 's‑Gravenhage, gevolgd door een ledenborrel op woensdag 18 april aanstaande.
De algemene ledenvergadering vangt aan om 17.30 uur en eindigt uiterlijk om 18.15 uur, direct gevolgd door een borrel. Locatie: De Kamer Hiernaast, Anna Paulownaplein 13, 2518 BX Den Haag.

De agenda voor de algemene ledenvergadering van het departement 's‑Gravenhage van 18 april 2018 luidt:
1.         Opening.
2.         Inleiding door de voorzitter.
3.         Secretariaatsverslag 2017.
4.         Financieel verslag 2017 en verslag van de kascommissie en vaststelling jaarrekening 2017 (stukken ter inzage bij de secretaris, mr. P. Hoogendoorn, Bezuidenhoutseweg 57 te 's‑Gravenhage, mondeling verslag ter vergadering).
5.         Verlenen van décharge aan kascommissie.
6.         Benoeming kascommissie.|
7.         Verlenen van décharge aan het bestuur over het in 2017 gevoerde bestuur.
8.         Wat verder ter tafel komt.
9.         Sluiting.

Tijdens de ledenborrel (vanaf circa 18.15 uur) is er aandacht voor:
a.         Petje Af
b.         Vervolg Perspectief
c.          Feedback leden t.a.v. onderwerpen, locaties en gezamenlijke organisatie van bijeenkomsten met andere departementen.

Indien u voormelde stukken wilt inzien, verzoek ik u daarover per e-mail contact met mij op te nemen via pchoogendoorn@gmail.com.
Aanmelden:
Voor de algemene ledenvergadering met aansluitende borrel kunt u zich aanmelden via de aanmeldbutton of via website. U kunt zich ook aanmelden door een e-mail te zenden naar info@de-maatschappij.nl.

Het bestuur hoopt u op 18 april a.s. te begroeten.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur departement 's-Gravenhage
Peter Hoogendoorn

Aanwezige introducees 0

Er zijn nog geen introducees aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden