Algemene Ledenvergadering Drenthe

Geachte leden van De Maatschappij in Drenthe,

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de Algemene ledenvergadering van het Departement Drenthe op dinsdag 21 juni 2022 niet 'online', maar ‘fysiek’ plaatsvinden.

Wij heten u daarvoor van harte welkom bij het NHL Stenden Hogeschool in Emmen, Van Schaikweg 94 in Emmen
 Aanvang: 16.00 uur.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan verzoeken wij u vriendelijk dat alsnog te doen. Dan weten wij op hoeveel aanwezigen wij kunnen rekenen.

Onderstaand nog even de informatie:

Na het uitblijven van reacties op de uitnodiging en de agenda inhoud van de ALV die gepland stond op donderdag 24 maart jl., heeft het bestuur besloten dat het voortzetten van het departement Drenthe van de Maatschappij door het zittende bestuur geen zin heeft. Daarom stellen wij voor om het departement te ontbinden, tenzij zich vanuit de leden alsnog een nieuw bestuur aandient.

Inmiddels heeft op 28 april jl. een gesprek plaatsgevonden met Martijn Visser, penningmeester van het landelijk bestuur van De Maatschappij, over de te nemen stappen om te komen tot een correcte ontbinding van het departement. In dat gesprek is een alternatief ter sprake gekomen voor een volledige opheffing: het departement kan ‘in slaapstand’ worden gebracht

Dit betekent dat wij tijdens een Algemene Ledenvergadering graag met u in gesprek gaan om te komen tot een beslissing:

  1. het departement volledig opheffen, of
  2. het departement ‘in slaapstand zetten’.

Aangezien er sprake is van een batig saldo, zal ook daarover tijdens de ALV een besluit moeten worden genomen.
Ter voorbereiding op de ALV vindt u in de door u ontvangen uitnodiging een korte toelichting op de twee verschillende scenario’s en de financiële opties.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden