Algemene ledenvergadering Drenthe

Het bestuur van departement Drenthe van De Maatschappij nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op woensdag 24 juni vanaf 16.00 uur. Plaats van handeling is de raadzaal van het gemeentehuis Midden-Drenthe in Beilen.

Vanzelfsprekend houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM. Binnen deze richtlijnen is in de raadzaal plaats voor maximaal 24 personen. We vragen u derhalve om u zo spoedig mogelijk maar uiterlijk vrijdag 19 juni aan te melden voor de ALV. Mocht blijken dat het aantal aanwezigen meer is dan 24 dan kan de bijeenkomst niet fysiek plaatsvinden en wordt deze alsnog aangepast in een videovergadering. U ontvangt hierover bericht.

In de uitnodiging die u van ons heeft ontvangen treft u de stukken aan voor de vergadering.

Graag vraag ik nogmaals u aandacht voor de samenstelling van het bestuur. Inmiddels heeft de heer Ruud Vriese zich verkiesbaar gesteld voor een functie in het bestuur. Het bestuur zal hem tijdens de ALV voordragen. Gelijktijdig zijn er nog een tweetal bestuursfuncties vacant om een volwaardig bestuur te kunnen vormen.

Ik hoop u te mogen begroeten op woensdag 24 juni in Beilen.

Hartelijke groet,

Eric de Wit, voorzitter departement Drenthe

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden