Algemene Ledenvergadering departement Rotterdam

Beste leden van departement Rotterdam,

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal plaatsvinden op 19 april 2018.
Tijdstip: 11.00 - 12.00 uur.
Locatie: Sociëtiet De Maas, Veerdam 1 te Rotterdam.

U als lid wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Agenda
1. Opening
2. Notulen van de vergadering d.d. 20 april 2017
3. Jaarverslagen 2017 van de secretaris en de penningmeester
4. Verslag van de kascommissie en verkiezing kascommissie
5. Begroting 2018
6. Samenstelling Bestuur
7. Verschillende initiatieven 
8. Mededelingen
9. Rondvraag en sluiting

De agenda wordt gevolgd en daarnaast is er aandacht voor de samenstelling van het bestuur.
De aanmelding is geopend. U ontvangt de vergaderstukken per mail (een week voorafgaand aan de ALV).

Namens het bestuur
Peter Caljé, Voorzitter

Aanmelding en deelname
Deelname voor de ALV is enkel voor leden en kosteloos.
Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Mocht dit niet lukken dan graag een mail sturen naar info@de-maatschapij.nl

Aangemeld maar toch verhinderd: graag een bericht naar rotterdam@de-maatschappij.info of 06-10616429

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden