Algemene ledenvergadering Waterweg-Noord

Voorafgaand aan de lunchbijeenkomst ‘CHIO, Sport en Business verbinden en inspireren’ op 23 mei a.s. organiseren wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van 11.30 uur tot 12.00 uur in het Delta Hotel in Vlaardingen. Deze ALV is alleen voor leden (dus niet voor introducés).
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en uw stem te laten horen. Het bestuur praat u dan graag bij over de koers, de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de financiële positie.|
De agenda van deze bijeenkomst kunt u hier inzien en de relevante stukken (zoals notulen van de vorige ALV, het jaarverslag 2017, begroting 2018 etc.) worden z.s.m. op de website geplaatst onder ‘Documenten ‘.

Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15 in Vlaardingen.
Tijd: 11.30 tot 12.00 uur

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Dolf Bierhuizen
voorzitter departement Waterweg-Noord

Aanwezige introducees 0

Er zijn nog geen introducees aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden