Algemene ledenvergadering 2021 Waterweg-Noord

Op 28 juni 2021 van 14:00 – 15:00 uur zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het departement Waterweg-Noord van De Maatschappij (hierna: ALV) gehouden worden. In verband met de corona crisis en de geldende RIVM-richtlijnen heeft het bestuur besloten dit jaar wederom de ALV op een andere manier vorm te geven.

De ALV zal opnieuw digitaal georganiseerd worden met behulp van Teams. Ieder lid zal daartoe uiterlijk 14 juni voor de ALV de ALV-documenten op de site kunnen vinden. U dient hierbij te denken aan de agenda, de notulen van de laatste ALV, het jaarverslag van de secretaris en penningmeester over 2020, het verslag van de kascommissie over 2020 en een overzicht van (voorgestelde) mutaties in het bestuur (aan- en aftreden).
Mocht iemand een bezwaar willen aanvoeren, een vraag willen stellen of bijvoorbeeld iemand voor willen dragen voor een bestuursfunctie, dan kan dit per email kenbaar worden gemaakt aan het secretariaat vóór 21 juni a.s. Het secretariaat zal alle vragen verzamelen, zoveel mogelijk voorzien van een antwoord en doorsturen aan alle leden zodat iedereen hiervan op de hoogte is. De verdere afhandeling van de stukken etc. geschiedt vervolgens per email en Teams.

Wanneer u bent ingelogd op de website van De Maatschappij kunt u binnen de website ook het dropdown menu onder uw naam gebruiken om naar de jaarstukken te gaan. U vindt, vanaf 14 juni as., de jaarstukken onder het hoofdstuk ‘documenten’.

Vanzelfsprekend hadden wij u liever persoonlijk te woord gestaan en de hand gedrukt, maar wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze maatregel. Verder kijken wij ernaar uit om u ná de zomervakantie weer te mogen begroeten bij onze bijeenkomsten!

Dolf Bierhuizen
Voorzitter departement Waterweg-Noord

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden