Landelijke algemene ledenvergadering

Geachte leden,

Graag kondigt het landelijk bestuur bij dezen aan dat woensdag 28 juni a.s. een algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel zal worden gehouden.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 juni a.s. zal in ieder geval de jaarrekening 2016 besproken worden en zullen andere onderwerpen aan de orde komen, zoals het verloop van alle goede initiatieven die op dit moment in het land ontstaan om De Maatschappij weer goed op de kaart te zetten. Graag behandelen wij ook agendapunten die u van belang vindt, zoals wij ook in de huidige statuten hebben vastgelegd. Uw departement kan dan ook tot 14 mei a.s. mogelijke agendapunten aandragen. U bent uitgenodigd dat ook zelf te doen. Eventuele agendapunten kunt u mailen naar info@de-maatschappij.nl. Het landelijk bestuur zal de voor 14 mei a.s. ontvangen onderwerpen waar mogelijk op de agenda plaatsen.

Binnen de algemene ledenvergadering worden de leden vertegenwoordigd door afgevaardigden. Elk departement heeft een afgevaardigde. Wie de afgevaardigde van uw departement is, is aan het departement maar in de regel blijkt dat de voorzitter te zijn; elk departement kan een ander persoon als afgevaardigde aanwijzen. Indien niemand van een departement aanwezig kan zijn, kan een volmacht worden verstrekt aan een afgevaardigde van een ander departement. Het is niet meer mogelijk om het landelijk bestuur een volmacht te verstrekken.

Ondanks dat alleen afgevaardigden stemrecht hebben binnen de algemene ledenvergadering, zijn alle leden van De Maatschappij van harte welkom de vergadering bij te wonen.

De algemene ledenvergadering vindt plaats op 28 juni aanstaande van 16.00 tot 18.00 uur, aansluitend zal er een buffet voor u klaar staan. De definitieve agenda voor de algemene ledenvergadering en de oproeping ontvangt u uiterlijk één maand voorafgaand aan de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering vindt deze keer plaats in het Berghotel te Amersfoort.

Mochten er nog vragen zijn, kan te allen tijde contact met het landelijk secretariaat (070-3141940) of mij worden opgenomen. 

Met vriendelijke groet,

Wouter Admiraal
secretaris

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden