Algemene Ledenvergadering departement Rotterdam

Beste leden van departement Rotterdam,

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal plaatsvinden op 20 april 2017.
Tijdstip: 11.00 - 12.00 uur.
Locatie: Sociëtiet De Maas, Veerdam 1 te Rotterdam.

U als lid wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Agenda
1. Opening
2. Notulen van de vergadering d.d. 16 april 2015
3. Jaarverslagen 2016 van de secretaris en de penningmeester
4. Verslag van de kascommissie en verkiezing kascommissie
5. Begroting 2017
6. Samenstelling Bestuur
7. Verschillende initiatieven 
8. Mededelingen
9. Rondvraag en sluiting

De agenda wordt gevolgd en tevens er is extra aandacht voor de samenstelling van het bestuur.
Zoals reeds vanaf januari bij diverse bijeenkomsten aangekondigd, zullen zowel de voorzitter als enkele bestuursleden aftreden.
Nieuwe bestuursleden die worden voorgesteld zijn:
Peter Caljé van Stone Business Associates, Marieke Klein namens Gemeente Rotterdam en Shenaz Raja namens ABN-AMRO.

De aanmelding is geopend.
Na aanmelding ontvangt u de vergaderstukken komende week per mail.

Namens het bestuur
Luuc Mannaerts, Voorzitter

Aanmelding en deelname
Deelname voor de ALV is enkel voor leden en kosteloos.
Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Mocht dit niet lukken dan graag een mail sturen naar info@de-maatschapij.nl

Aangemeld maar toch verhinderd: graag een bericht naar rotterdam@de-maatschappij.info of 06-10616429.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden