Mail naar relatie

Algemene Ledenvergadering departement Rotterdam

Beste leden van departement Rotterdam,

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal plaatsvinden op 18 april 2019.
Tijdstip: 11.00 - 12.00 uur.
Locatie: Sociëtiet De Maas, Veerdam 1 te Rotterdam.

U als lid wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Agenda
1. Opening
2. Notulen van de vergadering d.d. 19 april 2018
3. Jaarverslagen 2018 van de secretaris en de penningmeester
4. Verslag van de kascommissie en verkiezing kascommissie
5. Begroting 2019
6. Samenstelling Bestuur
7. Verschillende initiatieven 
8. Mededelingen
9. Rondvraag en sluiting

De agenda wordt gevolgd en daarnaast is er aandacht voor de samenstelling van het bestuur. Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Peter Caljé (06-12962926). 
De aanmelding is geopend. U ontvangt de vergaderstukken per mail (een week voorafgaand aan de ALV).

Namens het bestuur
Peter Caljé, Voorzitter

Aanmelding en deelname
Deelname voor de ALV is enkel voor leden en kosteloos.
Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Mocht dit niet lukken dan graag een mail sturen naar info@de-maatschapij.nl

Aangemeld maar toch verhinderd: graag een bericht naar rotterdam@de-maatschappij.info of 06-13998141. 

Aanwezige introducees 0

Er zijn nog geen introducees aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden