Algemene ledenvergadering

Op donderdag 26 april a.s. houden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Een ALV met een lach en een traan. 
Na vele jaren nemen Paul de Goed, Michiel Kasteleijn en ik afscheid alsmede de afgelopen jaar aangetreden Sengül Kücükasci.
Het goede nieuws is dat er drie betrokken leden klaar staan om toe te treden. Evert van den Hout en Edo Kuiper en Marion van Gend.

Zoals gebruikelijk is er gelegenheid om bij te praten en te netwerken. Ontvangst leden (geen introduces) start om 17.30 uur. De ALV zelf begint om 18.00 uur.
Het bestuur praat jullie graag bij over de koers, de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de financiële positie. Tijdens de vergadering ontvangen jullie de officiële stukken.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededeling
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 april 2017
 4. Een terugblik van de voorzitter
 5. Verslag van de secretaris
 6. Verslag van de penningmeester en de kascommissie
 7. Bestuurssamenstelling
  Het bestuur stelt voor tot het bestuur te laten toetreden:
  Edo Kuiper
  Evert van den Hout
  Marion van Gend

  Aftredende bestuursleden:
  Sengül Kücükasci
  Michiel Kasteleijn
  Paul de Goed
  Antoinette Pernot
 8. Een blik vooruit van de voorzitter
 9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 10. Sluiting

Aansluitend aan deze ledenvergadering is er de welbekende borrel en zullen we proosten op de nieuw aangetreden bestuursleden. Hierbij heten wij vanaf 19.00 uur introducees van harte welkom in de Marmerenhal.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Antoinette Pernot
voorzitter departement Amsterdam

Aanwezige introducees 3

Evert van den Hout

SCHUIT POLAK VAN DEN HOUT ADVOCATEN

Huub van Schaijik

van schaijik consulting

Christiaan van der Vlis

Van der Vlis Advocatuur

Alle introducees bekijken

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden