Aan tafel met De Maatschappij inclusief Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Woensdag 17 april is de eerstvolgende lunchbijeenkomst van De Maatschappij Waterweg-Noord. Het bestuur nodigt je hiervoor van harte uit.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar aan tafel in gesprek over het komend seizoen. Aan de hand van twee thema’s gaan we de inhoud van de bijeenkomsten bespreken en een opzet voor het komend seizoen maken. Daarbij betrekken we ook de uitkomsten van de enquête die recent is gehouden.

De Algemene Ledenvergadering is een onderdeel van deze bijeenkomst en daarom is het dit keer alleen voor leden (dus geen introducés). De agenda en stukken voor de algemene ledenvergadering worden z.s.m. op de website geplaatst (zoals de agenda, de notulen van de vorige ALV, het jaarverslag 2018 en de begroting 2019)  onder ‘Documenten ‘. Heb je vragen of opmerkingen over de ALV en de stukken, laat dat dan vooraf weten aan het bestuur.

We hopen dat je er ook bij bent om mee te denken en je stem te laten horen!

Locatie: Delta Hotel, Maasboulevard 15 in Vlaardingen.

Tijd: 12.00 tot 14.00 uur

De kosten voor deze bijeenkomst zijn € 22,50 per persoon.

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 15 april 12:00 uur via de aanmeldbutton in deze uitnodiging of door te mailen naar waterwegnoord@de-maatschappij.info. Aangemeld maar toch verhinderd: ook gratis afmelden kan tot dat tijdstip. Bij latere afmelding of afwezigheid op de bijeenkomst zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Wij begroeten u graag op woensdag 17 april a.s. bij Delta Hotel in Vlaardingen.

Bestuur De Maatschappij departement Waterweg-Noord

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden