Aan Tafel Bij … met Floris Kappelle en Adriana Esmeijer, directeur-bestuurder bij Prins Bernhard Cultuurfonds

“Wij opereren als inspirator van het moderne mecenaat.”

Gepromoveerd in de wetenschapscommunicatie belandde Adriana Esmeijer via de Erasmus Universiteit in 2001 bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Met als kerndoel ‘luisteren naar schenkers’ werd onder haar leiding in tien jaar de fondsenwerving verdubbeld. Een niet geringe prestatie gezien het gigantische goede doelen-landschap in Nederland. Jaarlijks wordt inmiddels ruim € 30 miljoen verdeeld over zo’n 3500 projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap.

“Wij willen de dromen van schenkers verwezenlijken,” aldus Esmeijer die haar organisatie soms schertsend een mecenaatsmakelaar noemt. “Culturele initiatiefnemers worden door ons verbonden met gepassioneerde schenkers. Zowel uit de hoge als de lage cultuur. Er is geen fanfare zonder tuba van ons, bij wijze van spreken.”

Het Cultuurfonds staat bekend als ’s lands grootste private cultuurfonds met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Als inspirator van het moderne mecenaat geeft het Cultuurfonds daarbij advies aan particulieren en organisaties over filantropie. De kunst van het geven verheven tot dagelijkse bezigheid. Maar hoe kies je uit pakweg 6000 aanvragen per jaar de projecten die je gaat steunen? Antwoord op deze vraag en meer: donderdag 7 november met Adriana Esmeijer als gast Aan Tafel Bij… De Maatschappij om 18.00 uur in Café De Tropen in het KIT.

Programma:
18:00 uur    Inloop, registratie en een drankje in De Tropen café en restaurant
18:30 uur    Floris Kappelle interviewt Adriana Esmeijer
19:15 uur    Vervolg borrel in De Tropen
20:15 uur    Einde

Aanmelden kan via de website of door te mailen naar info@de-maatschappij.nl.
Voor deze bijeenkomst vragen we een eigen bijdrage van € 15,00, te voldoen bij binnenkomst in het KIT aan de bar van café De Tropen. Introducés betalen eenzelfde bedrag.

Aanwezige introducees 36

Maria Abramovitch

Lucille Austin

IAmsterdam

Anna Azernikova

Cornelia Biermans

Esther Brasser


Alle introducees bekijken

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden