Aan tafel bij... Talkshow met klimaatexpert Bert Metz (IPCC, winnaar Nobelprijs voor de vrede)

Bert Metz, voormalig klimaatonderhandelaar en co-voorzitter IPCC Werkgroep Mitigatie:
"Klimaatverandering, de grote uitdaging van onze tijd"

Overstromingen, droogtes, bosbranden, smeltende ijskappen, de gevolgen van klimaatopwarming zijn dagelijks in het nieuws. Hoe staat het met het klimaat? Wat staat ons te wachten? Wat zegt de wetenschap? Kunnen we de opwarming beperken tot 1,5 graad, zoals afgesproken op de klimaattop in Parijs? Wat gaat de klimaattop in Egypte opleveren tegen de achtergrond van oplopende geopolitieke spanningen? En wat kunnen de EU en Nederland bijdragen? Bert Metz zal op donderdag 1 december ingaan op deze vragen in de talkshow Aan Tafel Bij met Floris Kappelle.

In de afgelopen 30 jaar heeft Metz in verschillende rollen zijn bijdrage geleverd aan het tegengaan van klimaatverandering. Vanaf het Klimaatverdrag in 1992 tot aan het Kyoto Protocol van 1997 als internationaal onderhandelaar. Daarna als co-voorzitter van de Werkgroep Mitigatie van het Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, het wetenschappelijk panel van de VN. Tevens was hij adviseur bij de European Climate Foundation, een filantropische NGO, en initiator van het jaarlijkse Emissions Gap Report van de VN, waarin de uitvoering van de internationale afspraken tegen het licht wordt gehouden. Sinds 2016 zet hij zich actief in voor Grootouders voor het Klimaat.

Metz studeerde chemische technologie (TU Delft) en promoveerde daar in de biotechnologie. Hij werkte van 1976-1987 voor het Ministerie van VROM in diverse functies binnen de milieu- inspectie, onderbroken door een verblijf in Nigeria als Senior Lecturer en Acting Head van het Department of Chemical Engineering bij de Ahmadu Bello University. Van 1987-1992 was hij Milieuraad bij de Nederlandse ambassade in Washington DC, waar hij de eerste internationale onderhandelingssessie voor het Klimaatverdrag bijwoonde, zijn eerste stap in de klimaatwereld. 

Op donderdag 1 december is Bert Metz te gast in de talkshow Aan Tafel Bij.. De Maatschappij gepresenteerd door Floris Kappelle.

Programma:
18:00 uur               Inloop en een drankje 
18:45 uur               Floris Kappelle interviewt Bert Metz
19:30 uur               Borrel
20:30 uur               Einde

Voor deze bijeenkomst vragen we een eigen bijdrage van € 10.00, die je bij binnenkomst voldoet. 
Introducés zijn meer dan welkom en betalen € 17.50.

Aanmelden via de website
Locatie Café galerie Dante

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden