Aan Tafel Bij… De Maatschappij… met Floris Kappelle en Willemijn Maas

Fuseren? Bel Willemijn Maas: 
“Doorzetten, aanpassen en opbouwen.”

Een wonderlijke loopbaan. Opgeleid als logopedist en docent verwierf Willemijn Maas faam als bestuurder in tijden van vernieuwing. In telkens wisselende gremia toont zij haar toegevoegde waarde. Voor bestuurlijke wespennesten draait zij haar hand niet om. In complexe situaties gedijt ze ten volle. Zo leidde ze als directeur van de faculteit economie van de HVA de fusie met de UvA en de HES in soepele banen.

Waar het meestal om gaat?
Wie de baas wordt. Cruciaal is dan om handig te opereren.
Constructief te handelen. Niet bang zijn. En jawel, nadruk leggen op de inhoud en niet op de poppetjes. Ook al zijn de betrokkenen veelal bezig met hun eigen positie. Zo belandde Maas in de ivoren toren van de Gooise Matras. Als directeur bij de AVRO begeleidde ze de fusie met de TROS. Vanuit een ouderwetse cultuur streefde ze naar diversiteit en verjonging. Nieuw talent, daar ging het om. En verder kijken dan de dorpsgrenzen van Hilversum.
Het omroepbestel ging op de schop. En de Minister zei: “Gij zult fuseren. En bezuinigen.” En zo geschiedde. Ondertussen bedacht Maas culturele broedplaats Vondel CS. Een project dat vele stakeholders kent. Gekmakend, zo’n proces? Welnee. Gesterkt door haar stamina en pitbull-kwaliteiten slaagde Maas glansrijk.

Inmiddels treedt ze op als interim directeur, adviseur en commissaris. Bij de Volksbank, het Havenbedrijf, het Concertgebouw en het Restauratiefonds. Stilzitten is er niet bij. Doorzetten, aanpassen en opbouwen. Typisch Willemijn Maas. Op donderdag 13 september te gast bij Aan Tafel Bij… De Maatschappij.

Programma
18:00  uur    Ontvangst in Grand Café de Tropen
18:45  uur    Aan Tafel bij Floris Kappelle in de Mauritszaal
19:30  uur    Borrel in Grand Café de Tropen
20.00  uur    Einde

Locatie: Grand Café de Tropen, Mauritskade 64, 1092 AD te Amsterdam.

Als je je aanmeldt, zorgen wij voor een badge met je naam en je bedrijfsnaam erop. Dat maakt contact leggen wel zo makkelijk.
Aanmelden kan via de website of door een mail te sturen naar info@de-maatschappij.nl.
Wij vragen een bijdrage aan de kosten van € 15,- die je bij binnenkomst betaalt.

Studenten welkom
Studenten zijn meer dan welkom bij al onze bijeenkomsten zonder dat ze lid hoeven te worden. Wel betalen zij ook € 15,- zoals dat de anderen van toepassing is. Hiermee willen we de drempel verlagen voor studenten om kennis te nemen van de activiteiten van De Maatschappij, en tegelijk ook de relatie met het onderwijsveld versterken. Dus als je studenten kent, nodig ze uit en neem ze mee.

Willemijn Maas

Willemijn Maas

Aanwezige introducees 36

Maud van Aalderen

Maria Abramovitch

Anna Azernikova

Patrick Blom

Saro Recruitment

Tessa Bouw


Alle introducees bekijken

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden