"Algemeen directeur RET P. Peters: Hoe de RET een stap meer zet"

Beste Leden,

Het bestuur heeft voor u als lid van De Maatschappij opnieuw de bijeenkomst met Pedro Peters ingepland op 16 maart van 16.00 tot 18.00 uur in de De Nieuwe Poort, Weena 711. Mogen we rekenen op uw deelname?

Spreker Pedro Peters is sinds 2005 algemeen directeur van de RET. Naast de algehele leiding heeft hij de verantwoordelijkheid voor de stafafdelingen Regie & Ontwikkeling, Personeel & Organisatie, Communicatie en Directiewoordvoering.

Pedro Peters werkte bij verschillende organisaties als directeur, waaronder de Dienst Milieu en Beheer van de gemeente Leiden, de gemeenschappelijke vuilverwerking Leiden Gevulei en het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht. Hij vervult bij diverse organisaties een bestuursfunctie.

Peters heeft met zijn Rotterdamse instelling het onderwerp klantgerichtheid bij de RET aangepakt. Over zijn aanpak hoe de RET een stap meer zet waarbij mens, milieu en maatschappij centraal staan zal hij spreken.

De RET streeft met haar missie ‘Aardig Onderweg’ naar perfect georganiseerd en uitgevoerd openbaar vervoer. Met een duidelijk doel voor ogen, legt de RET de lat steeds hoger en staat open voor innovaties en vernieuwing.
Als maatschappelijke onderneming is RET naast logistieke verbinder ook een sociale verbinder. Dat uit zich in actieve samenwerking met organisaties in de regio. En een positieve bijdrage aan milieu en maatschappij.

Introducee
Kent u binnen uw netwerk partijen die in de sectoren ondernemerschap, onderwijs of openbaar bestuur opereren, dan zijn zij van harte uitgenodigd om kennis te maken.
We hopen dat u als lid bereid bent om ook uw netwerk aan te laten sluiten bij De Maatschappij.

Gevraagd wordt deze uitnodiging te delen met geïnteresseerden, ook via Linkedin. Word volger via Linkedin Companypage departement Rotterdam.

Namens het bestuur
Luuc Mannaerts, Voorzitter

Aanmelding en deelname
Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Mocht dit niet lukken dan graag een mail sturen naar info@de-maatschapij.info.
Deelname € 22,50 p.p. UITSLUITEND over te maken naar IBAN NL54ABNA025.39.85.358 t.n.v. NMNH departement Rotterdam o.v.v. naam, datum bijeenkomst (en factuurnummer).
Bij eventuele annulering minder dan 3 dagen voor de bijeenkomst blijven de kosten van deelname verschuldigd!
Aangemeld maar toch verhinderd: graag een bericht naar rotterdam@de-maatschappij.info of 06-10616429.

Programma

16:00 uur Inloop en ontvangst met drankje
16:30 uur Start voordracht
17:30 uur Borrel
18:00 uur Einde

Aanwezige introducees 9

Ronald Bethlehem

IMS de gruijter | meijerink & partners

Monique van Doorn

Verder door anders doen

Jeroen van Eijndhoven

BlueWish Business Development B.V.

Hans Huybens

Adriaanse van der Weel

Smahane Karroumi

Stichting momentum

Alle introducees bekijken

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden