DOODGAAN ja, maar dan wel humaan, toch?

Beste leden en genodigden,

GA ALSJEBLIEFT DOOD is de aanhef van een artikel in de Volkskrant op 3 April 2010 waarin Leopold Hertzberger vertelt hoe hij werd geconfronteerd met euthanasie. Zie ook http://www.volkskrant.nl/archief/ga-alsjeblieft-dood~a984902/

Het artikel geeft aan waarmee artsen en families in de praktijk worden geconfronteerd.
Sinds de jaren negentig zijn de kaders rondom euthanasie voor artsen duidelijker en zijn artsen die binnen het kader handelen niet vervolgd door justitie. Sindsdien is de discussie doorgegaan en recent heeft Minister Schippers aangekondigd dat de wetgeving zal worden aangepast en de zelfbeschikking rondom levensbeëindiging wordt vergroot.

Leopold Herzberger is Neuroloog/SCAN Arts. SCAN staat voor Steun en Consultatie Arts Nederland. In zijn voordracht zal Leopold Herzberger helderheid verschaffen in de ontwikkelingen rondom euthanasie dat wellicht ook voor u nieuwe inzichten rondom de euthanasie discussie verschaft. Na het succes van zijn voordracht bij departement Dordrecht is het bestuur van departement Rotterdam vereerd dat Leopold Herzberger ook voor onze leden komt spreken. Het thema euthanasie is volop in de belangstelling en de discussie wordt overal in het land breed gevoerd. Een voltooid leven; ondraaglijk lijden; palliatieve zorg; stervenshulp door arts; euthanasie en de wetgeving etc.

Een mooie impressie van de bijeenkomst in Dordrecht is via deze link te zien. Op 16 februari kunt u met Leopold Hertzberger zelf in dialoog.

Introducee
Kent u binnen uw netwerk partijen die in de sectoren ondernemerschap, onderwijs of openbaar bestuur opereren, dan zijn zij van harte uitgenodigd om kennis te maken.
We hopen dat u als lid bereid bent om ook uw netwerk aan te laten sluiten bij De Maatschappij.

Gevraagd wordt deze uitnodiging te delen met geïnteresseerden, ook via Linkedin. Word volger via Linkedin Companypage Departement Rotterdam.

Deelname en aanmelden
Deelname € 22,50 p.p. UITSLUITEND over te maken naar IBAN NL54ABNA025.39.85.358 t.n.v. NMNH departement Rotterdam o.v.v. naam en de datum van de bijeenkomst.Bij eventuele annulering minder dan 3 dagen voor de bijeenkomst blijven de kosten van deelname verschuldigd!

Aanmelden kan via de aanmeldbutton. Mocht dit niet lukken dan graag een mail sturen naar info@de-maatschapij.info.

Namens het bestuur
Luuc Mannaerts, Voorzitter

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden