Nieuw bestuurslid landelijk bestuur: Marloes van der Have

Welke van de volgende stellingen zijn waar denkt u? ‘Voetbal is de meest beoefende sport van ons land’. ‘De steun voor de EU is het grootst in Nederland’. ‘Mensen met een migratie achtergrond zorgen voor onze bevolkingsgroei’. ‘Er zijn steeds meer arme ouderen in het land’. Ik laat u niet langer in spanning, hierbij meteen de verlossende antwoorden. In plaats van voetbal is fitness de nummer 1 sport van ons land. Het klopt dat de steun voor de EU het grootst is in Nederland. De bevolkingsgroei neemt inderdaad toe door mensen met een migratie achtergrond en nee, er zijn niet meer arme ouderen in Nederland.

Hoe goed kent u Nederland?
Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultuur Planbureau, presenteerde deze en andere stellingen tijdens een lezing waar ik samen met een aantal leden van De Maatschappij bij aanwezig was. Ik kan u verklappen, maar weinigen hadden alle antwoorden juist. Het blijkt dus dat de werkelijkheid soms anders is dan we denken. En bovenal, achter al deze stellingen schuilen verhalen. Verhalen over de verschillende mensen en groepen die onderdeel uitmaken van Nederland. Verhalen over hoe we ervoor staan in ons land en hoe we invulling geven aan onze samenleving.

De staat van ons land: gevoel en feiten. Allebei zijn werkelijkheden.
Kim Putters nam ons mee in deze feiten en verhalen ‘achter’ ons land. Hij vertelde over een opvallende paradox. Aan de ene kant zijn we tevreden zijn over de kwaliteit van ons leven van vandaag. We hebben het zelfs beter dan ooit. Maar duik je er dieper in, dan blijkt dat de sociale verschillen groeien. Een groter wordende groep deelt minder in de welvaart. Dit zorgt voor wantrouwen, onrust en het leidt ertoe dat we meer en meer afstand nemen tot elkaar. Deze tendens zorgt er ook voor dat ons gevoel negatiever is dan de objectieve feiten over hoe het gaat met ons land. Gevoel en feiten, allebei zijn werkelijkheden waar we mee te maken hebben.

Putters pleitte voor een inclusieve samenleving en voor een nieuw sociaal contract, waarin we nieuwe vormen van omgaan met elkaar vinden, meer naar elkaar luisteren en zoeken naar wat ons wel verbindt. Vroeger garandeerden de verzorgingsstaat, het politieke systeem en de economische instituties stabiliteit, zekerheid en tolerantie. Dit oude ‘sociale contract’ vraagt om een nieuwe invulling.

De positieve bijdrage van De Maatschappij
Misschien denkt u, waar gaat dit naar toe en waarom vertelt ze dit allemaal? Allereerst omdat het verhaal van Kim Putters zeer inspirerend was en te mooi om niet te delen. Daarnaast omdat ik graag via deze blog deel wat mij zoal beweegt en waar ik me graag voor inzet. Maar vooral omdat ik zoveel kansen zie om samen als De Maatschappij een positieve bijdrage te leveren aan dit nieuwe sociale contract en de thema’s die hiervoor belangrijk zijn.

De afgelopen maanden heb ik de prachtige vereniging De Maatschappij steeds beter leren kennen. Ik ben onder de indruk van de geschiedenis en het landelijke netwerk. Met elkaar, ons collectieve denkvermogen, onze plek binnen de 3 O’s en met onze landelijke en regionale slagkracht, kunnen we het verschil maken en Nederland in beweging brengen. Door kennis en inspiratie uit te wisselen en ook door ons collectief in te zetten voor een vraagstuk dat aandacht nodig heeft. 

Dit kan prachtig aansluiten bij de focus die recent is gelegd op de twee centrale thema’s: technologie en duurzaamheid. Beiden zijn overigens ook vanuit een verfrissende invalshoek aangehaald door Kim Putters. Hij vertelde dat technologie ervoor zorgt dat de complexiteit van onze samenleving toeneemt. We kennen het allemaal. Bijna elke maand krijgen we weer een brief van een instantie die stopt met het versturen van brieven en meldt dat verdere correspondentie digitaal verloopt. Steeds meer mensen kunnen het niet meer volgen. Wat voor bijdrage kunnen we daar als Maatschappij aan leveren? En als het aankomt op duurzaamheid, dan lijkt duurzaam reizen, duurzaam eten en het verduurzamen van woningen onbetaalbaar en onhaalbaar te zijn voor een grote groep Nederlanders. Hoe kunnen wij een bijdrage leveren zodat iedereen mee kan komen in deze zo nodige transitie? Tegelijkertijd zijn er buiten onze twee centrale thema’s nog zoveel andere interessante en prangende vraagstukken. De centrale vraag is volgens mij: welk verschil willen wij maken?

Samenwerking tussen generaties
Ik geloof erin dat je maatschappelijke kwesties niet alleen kunt oplossen. Daar is samenwerking voor nodig. Samenwerking met andere bedrijven, organisaties, netwerkclubs en met andere generaties zoals met jonge mensen. Als lid van het landelijk bestuur houd ik mij bezig met deze thema’s. Ik richt mij op kansen voor samenwerking en denk mee hoe we meer jonge mensen aan kunnen laten sluiten bij De Maatschappij. Ik heb hierin zeker niet alle antwoorden en maak deze ontdekkingsreis graag samen met u. Ik denk wel dat als we relevant en actueel zijn als vereniging, dat mensen -jong en minder jong- zich blijven aansluiten. Nogmaals, ik verken dit graag samen met u. Als u goede ideeën of suggesties heeft over samenwerkingskansen of het betrekken van de jonge generatie, deel deze dan graag via marloes.vanderhave@missingchapter.org.

Tot slot, terugkijkend op de lezing van Kim Putters, daar heb ik van genoten. Niet alleen vanwege de verfrissende inzichten, maar juiste omdat ik zoveel kansen zie voor een krachtig, gevestigd en landelijk dekkende vereniging als Maatschappij om verschillen te overbruggen.

Ik ben blij en trots hier onderdeel van te mogen zijn en zie uit naar de komende periode!

Marloes van der Have is 30 jaar, getrouwd en woont in Den Haag. In het dagelijks leven is ze Algemeen Directeur van de Missing Chapter Foundation. Deze stichting is opgericht door prinses Laurentien in 2010 en heeft als missie om de dialoog tussen kinderen, jongeren en besluitvormers op gang te brengen rondom maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, gezondheid en armoede. De droom van Missing Chapter is dat het normaal wordt dat kinderen en jongeren worden betrokken bij besluiten die belangrijk zijn in hun leven. Ondernemerschap, het verbinden van generaties, creatieve oplossingen bedenken in het maatschappelijk veld en oprechte interesse in anderen typeren haar. Als ze niet werkt is ze vooral te vinden bij vrienden en familie, wandelt ze aan het strand, speelt een deuntje saxofoon en gaat vaak naar concerten.

Karen Lampebekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden