De Maatschappij Dran met interactie

In december 2016 is een ‘jonge tak’ van De Maatschappij, Departement Twente ontstaan. Deze ‘jonge tak’ heeft met behulp van bestaande leden de afgelopen maanden gebruikt om elkaar en elkaars motivaties voor opgaven in Twente te leren kennen. Deze jonge leu, studerend op MBO/HBO/WO, actief in bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek of overheid zetten hun motivatie graag kracht bij door actie te ondernemen in het land tussen Dinkel en Regge. Ik neem je in deze blogpost mee in die bewuste afgelopen maanden van dit collectief dat bij het ROC van Twente begon en in september publiek én actief andere jonge Tukkers wil betrekken bij regionale vraagstukken.

Bij de eerste kennismaking in december 2016 bij het ROC van Twente kwamen de onderwerpen wonen en aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt naar voren; twee onderwerpen waar vele jonge Tukkers op den duur mee te maken zullen krijgen: de zoektocht naar werk en wonen.

Tijdens de tweede bijeenkomst, begin 2017, werden er bij gastheer Trimotion te Hengelo pitches gegeven over deze twee onderwerpen door Nienke Goosen en Maarten Mensink (Trimotion), Jaimi van Essen (D66) en Jeffrey Rouwenhorst (Dé Actieve Partij, Haaksbergen & Euregio). Hierbij werd meegedacht met uitgewerkte concepten en op interactieve wijze een sterkte/zwakteanalyse van het Twents vestigingsklimaat gemaakt, vanuit het perspectief van jonge Tukkers.

Op de derde bijeenkomst werd bij Gemeente Haaksbergen door middel van een presentatie van Edwin van de Wiel en Pascal Britner (Kennispunt Twente) ingezoomd op bestaande initiatieven, de cijfers en de betekenis daarvan als het gaat om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Griffier Gerrit Raaben en gastheer Jeffrey Rouwenhorst wisten tijdens het delen van hun politieke ervaring de interesse te wekken voor een nieuw onderwerp: de interactie van jonge Tukkers met openbaar bestuur.

Tijdens deze drie bijeenkomsten hebben we behoorlijk wat geleerd over de onderwerpen en van elkaar. Ambitie is om samen met andere jonge Tukkers op democratiefestival D’ran17 op 8 en 9 september 2017 actie te ondernemen op nieuw aangedragen onderwerpen door bezoekers en de drie onderwerpen aansluiting onderwijs-arbiedsmarkt, wonen en openbaar bestuur. Dit alles vanuit het perspectief van jonge Tukkers. Doel daarbij is om op D’ran17 samen voor deze onderwerpen concrete adviezen te maken. Deze adviezen willen we aanbieden aan het Twenteboard, wat zich bezig houdt met het vormen van een regionale agenda voor Twente.

Op de ALV van De Maatschappij, Departement Twente werden pitches gegeven; wellicht concrete invullingen dan wel aanleidingen van deze op te stellen adviezen:

  • Jaimi van Essen: Starters welkom in Twente

Jaimi van Essen pitcht dat wonen in Twente door financiële stimulans én nieuwe woonconcepten toegankelijker kan voor jonge Tukkers. Aan de kant van de financiële stimulans helpt een starterslening jonge Tukkers dát stuk extra hypotheek te krijgen. Iets wat nu voor velen lastig is door tijdelijke- en flexcontracten. In zijn eigen gemeente Losser is dit bijvoorbeeld al mogelijk. Aan de informele kant kan geëxperimenteerd worden met innovatieve woonvormen die aansluiten bij flexibele behoeftes van jonge Tukkers, zoals bijvoorbeeld Tiny Houses: kleine verplaatsbare woningen die voorzien in alle basisvoorzieningen.

  • Mart van Lagen: praat mét en niet over MBO-jongeren

Mart van Lagen pitcht dat het erg belangrijk voor hem is te beginnen om mét mbo-jongeren te praten en niet over de jongeren. Het is belangrijk om de mbo-jongeren een eigen geluid te laten geven zodat ze mee kunnen denken. Eigenlijk is het heel belangrijk om alle jongeren welk niveau dan ook, te vertellen dat politiek niet saai is! Maar dat het deuren opent. Maar als het om mbo’ers gaat moeten we allemaal een tandje harder lopen want dat verdienen ze en ze hebben het nodig! Want vergeet niet, we staan soms verder van mbo’er af dan we zelf door hebben…

  • Jeffrey Rouwenhorst: Jonge Twenteboarders.

Jeffrey Rouwenhorst pitcht een bestuurszetel in het Twenteboard voor jonge Tukkers. In de Twente Board zijn diverse disciplines vertegenwoordigd; de 3’s o’s (onderwijs/overheid en ondernemers) zijn allen vertegenwoordigd. Maar waar is de jeugd zelf? Voor hen zijn de voorstellen van de Twente Board van juist groot belang, zij krijgen er niet alleen mee te maken maar moeten er ook handen en voeten gaan geven: zij zijn de maatschappij. De jeugd is de toekomst van Twente en kan voor een belangrijke wisselwerking zorg; de deskundigen in de Twente Board brengen ervaring in en de jeugd kan de eigen ervaringen uitwisselen en voorstellen toetsen aan de dagelijkse ervaringen. Dit kan ook zorgen voor grotere maatschappelijk betrokkenheid en meer draagvlak voor een regionale agenda.

  • Maarten Mensink: Omwonen

Maarten Mensink pitcht zijn het concept Omwonen: het concept geeft nieuwe invulling aan leegstaande panden in binnensteden. Het kiest voor maximale vrijheid door wonen, werken, vormgeven, presenteren en verkopen in één winkelpand mogelijk te maken. Als bewoner ben jij eigen baas over het gebruik en de indeling van jouw ideale leefomgeving. Het tijdelijk afwijken van bestaande bestemmingen, in overleg met gemeenten en woningbouwcorporaties, brengt creativiteit en nieuw leven in steden waarmee leegstand aangepakt wordt en jonge Tukkers geholpen mee kunnen zijn.

  • Franziska Eckardt: Meer gelegenheid voor student

Franziska Eckardt pitcht dat studenten meer gelegenheid geboden kan worden om vanuit onderwijs beter aan te sluiten op de arbeidsmarkt. Studenten moeten in Twente gemakkelijker aan een stage komen en in contact raken met het bedrijfsleven. Er lopen hiervoor vele initiatieven maar hoe mooi is het deze initiatieven te bundelen en de student én werkgever nader tot elkaar te brengen door één platform te creëren; een soort Tinder waarbij studenten en werkgevers of stageopdrachten gelegenheid hebben elkaar te kunnen treffen.

Willem-Jan Veldermanbekijk profiel

Departement Twente | Adviseur, onderzoeker en moderator/presentator van gesprekken, discussies en debatten. | Bestuurskundige | Sociaal domein en zorg


1 Reactie

????....ik kijk uit naar D'ran17. Gave blog!

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden