Zeeuwind wil de energietransitie in Zeeland versnellen

Zeeuwind werd opgericht in januari 1987 en is één van de grootste energiecoöperaties in Nederland. Er zijn ruim 2500 leden (particulieren, verschillende bedrijven, verenigingen en stichtingen en de 13 Zeeuwse gemeenten). Zeeuwind wil het gebruik van duurzame energie (zon en wind) in Zeeland bevorderen en daarmee bijdragen aan een leefbare omgeving.
De heer Teus Baars is directeur van Zeeuwind. Op onze netwerkbijeenkomst van donderdag 11 april gaf hij een presentatie over Zeeuwind, haar doelstellingen en ambities.

    

Mede door klimaatverandering (het broeikaseffect, toename van CO2 in de atmosfeer) en toenemende milieuvervuiling is het thema energietransitie en duurzaamheid de laatste tijd zeer actueel. Vanwege de eindigheid van de aanwezige voorraad fossiele brandstoffen en vanuit de noodzaak om de hoeveelheid broeikasgassen te verminderen, werkt Zeeuwind aan het bevorderen van een efficiënt energiegebruik en het op duurzame wijze produceren van duurzame (elektrische) energie.
De energietransitie is een complex vraagstuk, mede door de verschillende meningen in de samenleving (voor- en tegenstanders), de omslag van gas naar elektriciteit (wat niet altijd geheel haalbaar is), de aanpak door plaatsing van windturbines en zonnepanelen op landbouwgrond en daken met het gevaar van ‘verrommeling’ van het landschap, etc. Provincies en gemeenten zullen voor ontwikkeling van beleid rekening moeten houden met het bepalen van geschikte locaties voor het opwekken van duurzame energie. Goede voorlichting van de burger door de overheid is gewenst omdat er veel verwarring ontstaat over de gevolgen op de lange termijn van plaatsing van windturbines.
 

    

Zeeuwind wil in samenwerkingsverbanden zoeken naar innovatieve mogelijkheden om de (zelf) opgewekte energie in te zetten voor de Zeeuwse samenleving. Het doel is de energietransitie te versnellen.
Het nieuwe Windpark Krammer dat op 15 mei geopend wordt is zo’n voorbeeld: 34 windturbines zullen 100.000 huishoudens gaan voorzien van groene elektriciteit.
Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar alternatieve ontwikkelingen zoals het gebruik van restwarmte van bedrijven en huishoudens, waterstofproductie en opslag daarvan.

De powerpoint presentatie van de heer Teus Baars kunt u opvragen bij het secretariaat: fdmwinter@icloud.com

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden