Zeespiegelstijging is niet ons grootste probleem!

Deze opmerkelijke uitspraak mochten de leden en introducés van het departement ’s-Gravenhage woensdag 20 februari 2019 optekenen uit de mond van Marcel Houtzager, Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap Delfland. Met de Waterschapverkiezingen van 20 maart a.s. voor de deur waren de leden van ons departement naar Delft getogen om bijgepraat te worden over de toegevoegde waarde van in ons geval het Hoogheemraadschap (in andere delen van Nederland Waterschappen genoemd).

De Waterschappen zijn de oudste vorm van democratie in Nederland. Het eerste Waterschap werd in 1255 opgericht door Graaf Willem II van Holland. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland in de meest brede zin van het woord. Niet alleen bescherming tegen het water in de laaggelegen gebieden en langs de talloze rivieren, maar ook de levering van schoon oppervlaktewater en in tijden van droogte, afgelopen zomer bijvoorbeeld, voldoende water.

Marcel Houtzager nam ons in zijn presentatie (externe website) mee in de uitdagingen waar het Hoogheemraadschap Delfland vandaag de dag voor staat. Niet de stijging van de zeespiegel vormt het grootste probleem, maar wel de toegenomen intensiteit van regenbuien, mede veroorzaakt door door de opwarming van de aarde, waardoor riolen niet in staat zijn het water tijdig weg te werken. De beelden van ondergelopen tunnels en straten (voorbeelden zijn Vlaardingen en Westland in mei 2018) na een hevige plensbui, boezemen nog steeds ontzag in. Nog los van de miljoenenschade welke het veroorzaakt. Het Hoogheemraadschap zet dan ook in op het vergroten van de waterbergings-capaciteit. Het tijdelijk opslaan van regenwater dat dan vervolgens op een later moment, gecontroleerd via het riool kan worden afgevoerd.

Een ander fenomeen dat afgelopen zomer opspeelde in de stedelijke gebieden was de zogenaamde “hittestress”. Projecties leren dat het in de stad de komende decennia drie tot zeven graden warmer kan worden in vergelijking met niet stedelijke agglomeraties. Oplossingen moeten worden gezocht in het “vergroenen” van steden. Meer parken, meer bomen en struiken op pleinen, meer groene daken en niet onbelangrijk het vervangen van tegels op schoolpleinen door water passerende verharding. Gras, bomen en water bieden zo oplossingen in het verlagen van de omgevingstemperatuur in steden.

Het jaarlijkse budget van het Hoogheemraadschap Delfland bedraagt €220 miljoen, waarvan €110 miljoen wordt uitgegeven aan waterzuivering. Een forse besparing op de kosten van waterzuivering is volgens Marcel Houtzager mogelijk als het regenwater en het rioolwater gescheiden worden bij de bron. Schoon regenwater vormt nu 20% van de totale verwerking van de huidige waterzuiverings-installaties. Als dat percentage aanvoer fors kan worden teruggebracht door het te scheiden - daar zijn wel forse investeringen voor nodig - gaan wij met zijn allen hiervan profiteren, zo is de boodschap.

Na afloop van de presentatie nam de heer Houtzager en zijn collega de aanwezigen mee voor een rondleiding in het historische pand en de recente nieuwbouw. De borrel na afloop gaf de leden en introducés voldoende gelegenheid tot napraten en het weer op peil brengen van de eigen vochthuishouding ;).

    

Departement 's-Gravenhage


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden