"Willem-Jan Velderman: Je komt in aanraking met een diversiteit aan onderwerpen en mensen"

Ontmoet Willem-Jan Velderman, Adviseur Wonen en zorg bij de Gemeente Berkeland én vorig jaar verkozen tot Twents jonge ambtenaar van het jaar 2021. Al sinds zijn studietijd is hij lid van De Maatschappij. Wat beweegt hem en waarom is het van belang dat ambtenaren zich aansluiten bij De Maatschappij? Dat lees je in dit artikel!

Het mooie van mijn vak vind ik dat we met diverse partijen werken aan zo passend mogelijk wonen voor iedereen, dus ook zogenaamde ‘aandachtsgroepen’. Een voor veel mensen herkenbaar voorbeeld van een aandachtsgroep zijn ouderen. Denk dan qua samenwerkingspartners aan inwoners vertegenwoordigingen, corporaties/vastgoed, zorginstellingen en huisartsen. Trend is dat de zorg anders wordt georganiseerd, mede door personeelstekorten. Dat betekent dat steeds meer mensen langer thuis blijven wonen middels een breed en divers aanbod van woon-, welzijn-, techniek- en zorgvormen. Dit geeft het belang van samenwerking wat mij betreft aan; het raakt elkaar. 

Wat is jouw rol binnen de Gemeente?

 Ik adviseer over het passend wonen van zogenaamde aandachtsgroepen. Dat is erg actueel maar soms ook wat verder weg in de toekomst. 

Voor de korte termijn adviseer ik met betrekking tot woon/welzijn/zorg initiatieven.. En dan gaat het om initiatieven die zorgdragen voor bijvoorbeeld ouderen, psychiatrie of jeugd. Als er een aanvraag binnenkomt toets ik de behoefte en zoomen we samen in op de lokale situatie. Belangrijk bij de opzet van zo’n project is dat er van te voren goede afspraken worden gemaakt om te waarborgen dat zorgverlening goed wordt verleend.

Voor de lange termijn werken we op lokaal en regionaal niveau aan balans in vraag en aanbod , zodat er niet te veel of te weinig wordt gebouwd, maar passend bij de vraag van de verschillende aandachtsgroepen.Dan gaat het lokaal niet alleen om de stenen maar ook bijvoorbeeld om de rol van de omgeving in sociale en fysieke zin. 

Er zijn in het land steeds meer burgerinitiatieven die sport, welzijn, wonen en zorg bij elkaar brengen.  Hier wordt denk ik een mooi verschil gemaakt voor onze samenleving.

Hoe ben je in aanraking gekomen met De Maatschappij?

Met mijn studievereniging van o.a. bestuurskunde organiseerden wij een Twents gemeenteraadsverkiezingendebat.  We werden toen door de Universiteit Twente gekoppeld aan De Maatschappij en dat was een succes! We kregen een mooi interactief debat met waardevolle discussies uit verschillende richtingen. We werden daarna door de Maatschappij uitgenodigd voor enkele bijeenkomsten en sindsdien ben ik lid geworden.

Wat vind je uniek aan De Maatschappij?

Je komt in aanraking met een diversiteit aan onderwerpen en mensen waar je normaal minder snel een connectie mee zou hebben. Leden krijgen ook ontzettend veel ruimte om zelf iets te organiseren en daarbij word je volledig ondersteund door je Departement. Hiermee breng je anderen bij elkaar én  ontwikkel je jezelf.

Waarom is het belangrijk dat ambtenaren zich aansluiten?

Ik vind het belangrijk dat je altijd een brede blik houdt. Bij De Maatschappij heb je andere gesprekken over andere onderwerpen en dit geeft je nieuwe inzichten. In Nederland zijn het echt de 4 O’s (inwonersorganisaties, Onderwijs, Ondernemers en Overheid) die het doen. Ga samen in gesprek over een onderwerp dan word je altijd samen slimmer. 

Contactgegevens:

Willem-Jan Velderman
https://www.linkedin.com/in/wjvelderman/

 

Jessica Eland bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden