Belangrijk nieuws vanuit De Maatschappij

Beste leden van De Maatschappij,

Roerige tijden vereist creativiteit
U heeft geen bericht van uw voorzitter nodig om u te wijzen op wat er in de wereld om ons heen aan de hand is. U heeft ook geen bericht nodig om u erop te wijzen dat wij allen een grote verantwoordelijkheid dragen over de verspreiding van het Corona virus.

Ik hoef u er ook niet op te wijzen dat de wereld zoals we hem kennen misschien wel aan een grote verandering toe zou kunnen zijn. Ik hoef u ook niet te vertellen dat het kabinet dat uit ons aller naam alle zeilen bijzet om onze samenleving zo goed en zo kwaad als dat nu gaat stabiel en veilig te houden en u hoeft ook niet van mij te horen wat uw eigen verantwoordelijkheid daarin is.

Ik stuur u dit bericht omdat onze vereniging ooit is opgericht om het welvaart- en welzijnsniveau van onze samenleving vooruit te helpen en de om zich heen slaande zorgen en paniek zouden nog wel eens een risico kunnen zijn in dit streven.

Ik ben geen deskundige als het gaat om epidemieën, virussen en gezondheidszorg maar de impact van wat er nu gebeurt is groot. Mensen en bedrijven zullen schade overhouden aan wat er gebeurt zonder dat ze aan het virus blootgesteld zijn. Immuniteit van de nevenschade van dit virus is niet alleen te verkrijgen door thuis te blijven.

De overheid doet haar best maar we zullen allemaal mee moeten doen. Mee doen om het virus onder controle te krijgen door afstand te houden maar vooral ook door zorg te dragen voor hen die geraakt worden door het rondvliegende puin.

Hoe u dat moet doen dat weet u zelf het beste. Kleine ondernemers hebben opdrachten nodig, en veel ZZP’ers kunnen u ook op afstand helpen. De horeca maakt graag een maaltijd die u kunt gaan ophalen. Het gaat nu om kleine dingen, zo meteen weer om de grote zaken. Zoals zo vaak, het gaat om ons maar u moet het doen. Heeft u vragen of hulp nodig, in deze tijden staan wij als vereniging ook voor u klaar.

Blijf gezond, doe het goede,

Cees Meeuwis
voorzitter Landelijk Bestuur

 

 

 

 

 

Annuleren departementsbijeenkomsten
Zoals u vernomen heeft zijn alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden. Voor De Maatschappij betekent dit dat wij onze gebruikelijke manier van mensen bij elkaar brengen helaas niet meer kunnen organiseren. Maar deze nieuwe realiteit geeft ook weer nieuwe kansen en mogelijkheden. Hier gaan we nieuwe media voor inzetten om u zo goed mogelijk te blijven informeren en te prikkelen met nieuwe content. Volgende week zullen we hier meer over delen. 

 

 

Afzeggen ALV mei 2020
Gezien de huidige situatie en ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt om de ALV van mei af te zeggen. We zijn momenteel aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze op een andere manier te laten doorgaan. Wij zullen u hier uiteraard over informeren.

 

 

 

 

Prijsuitreiking Koning Willem I Prijzen uitgesteld tot najaar 2020
De finale en de prijsuitreiking van de Koning Willem I Prijzen, die tweejaarlijks worden toegekend door de Koning Willem I Stichting, worden uitgesteld tot komend najaar.

Het bestuur van de stichting met als voorzitter prof. dr. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, heeft besloten om de feestelijke uitreiking van de prijzen te verplaatsen naar een nog te bepalen datum in verband met de ernstige gevolgen van de huidige coronacrisis.

De uitreiking van de Koning Willem I Prijs Grootbedrijf en MKB en de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap stonden gepland voor maandag 18 mei 2020.

Het bestuur van de stichting, waarvan Hare Majesteit Koningin Máxima erevoorzitter is, heeft besloten in september van dit jaar een afweging te maken over de aanvang van de jurering en de andere procedures met betrekking tot de finale.

 

 

Bekijk hier de Wegwijzer 

Waar heb je recht op als ondernemer?
De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Bekijk hier wat uw mogelijkheden zijn.

Check hier om te kijken waar je recht op hebt.

 

Landelijk Bureau


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden