Wat is en doet Petje af

We gaan een volgende stap zetten in onze samenwerking met Petje Af.
In het najaar van 2014 keurde onze ALV de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Petje Af en De Maatschappij goed en werd onze relatie met hen formeel een feit.
Enkele departementen hebben al kennis mogen maken met initiatieven voor de oprichting van deze weekendscholen en/of herbergen een Petje Af school binnen hun gemeentegrens. In de volgende gemeenten zijn er nu weekendscholen actief: Amersfoort, Utrecht, Breda, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Walter Roza (nu oud-directeur-bestuurder Petje Af) heeft sinds juni 2016 zitting in ons landelijk bestuur en met de komst van Brecht van Schendel als nieuwe directeur-bestuurder sinds 1 januari jl. zijn de banden verder aangehaald, gaan we gezamenlijk lokale initiatieven mee helpen initiëren en zo de groei-ambities van Petje Af helpen te realiseren.

Waar staat Petje Af ook al weer voor?
‘Meester, wat is een theater?’ Mounir is een ster in rekenen en maakt tijdens een belangrijke toets een som over het aantal stoelen in een theater. Mounir is slim genoeg om deze som oplossen, hij is alleen nooit in een theater geweest waardoor hij zich niet kan voorstellen hoe dat eruitziet. Hij raakt verward door het woord ‘theater’ en maakt de som verkeerd. De andere kinderen weten natuurlijk wel wat een theater is, daar gaan ze namelijk weleens heen als ze met hun ouders in het weekend wat leuks gaan doen. Zij weten de som wel op te lossen en behalen een hogere score.

Er zijn meer kinderen zoals Mounir. Kinderen met talenten die door hun leefomstandigheden niet dezelfde ontwikkelingskansen krijgen als andere kinderen in Nederland. Zij weten niet welke capaciteiten ze in huis hebben en wat ze daar later allemaal mee kunnen doen.

Bij Petje af zijn wij ervan overtuigd dat de plek waar de wieg heeft gestaan nooit de kansen in de toekomst mag bepalen. Daarom ontdekken nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar bij Petje af op zondag de wereld. 28 zondagen per jaar, verdeeld over zeven blokken van vier weken, komen zij in aanraking met inspirerende rolmodellen, doen zij verfrissende ideeën op en openen wij deuren die voor veel kinderen anders gesloten blijven.

Ieder blok staat in het teken van een beroep. De kinderen krijgen niet alleen een gastles van de gastdocent die het beroep uitoefent, ze ervaren het beroep ook in de praktijk doordat zij op bezoek gaan bij de gastdocent. Wie kan de kinderen immers beter inspireren dan een echte politieman, kunstenaar, brandweer of dokter? We doen daarnaast nog veel meer! De kinderen maken creatieve presentaties voor hun ouders over wat ze allemaal leren. Soms in de vorm van een toneelstukje, een filmpje of via een spannende quiz. De laatste zondag van het blok gaan we op stap en doen we activiteiten die gerelateerd zijn aan kunst, cultuur en gezond gedrag. We reizen met het openbaar vervoer naar een museum, of we sporten in de buitenlucht met een gezonde lunch in het park.

Door deze nieuwe (leer)ervaringen kan ieder kind op zoek naar zijn eigen talenten en mogelijkheden. Tegelijkertijd bouwen wij aan het zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Inspirerende rolmodellen stimuleren de kinderen en professionele coaches begeleiden hen in hun ontwikkeling. De kinderen leren verantwoording te nemen voor hun eigen toekomst en leveren zodoende een actieve bijdrage aan de maatschappij. Petje af schept de voorwaarden en de meest ideale omstandigheden om te bouwen aan de jonge talenten van vandaag en toekomstdromen van morgen.

Bekijk hier de flyer en/of de video van Petje af.

Landelijk Bureau


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden