Voorzitterswissel landelijk bestuur

Voorzitter landelijk bestuur Daniëlle de Jonge geeft het stokje over aan Cees Meeuwis

Terugkijkend op een jaar voorzitterschap van De Maatschappij zie ik mooie ontwikkelingen:

  • De eerste stappen richting een frisse communicatiestijl zijn gerealiseerd met een nieuwe brochure en deels aangepaste website.
  • Om de verbinding te maken met de jongere generaties is een Innovatieraad opgericht, waarin leden tot de leeftijd van 40 jaar zich vastbijten in het vraagstuk rondom de aantrekkingskracht van de vereniging voor alle generaties.
  • Voor de departementen is een uitgebreide communicatietoolkit ontwikkelt om het voor hen makkelijker te maken zichtbaar te zijn en leden te werven en behouden.

En in het afgelopen jaar bracht Koning Willem-Alexander als beschermheer een bezoek aan het jaarcongres in Twente.
Daarnaast was het een turbulent voorzittersjaar. Het bestuur was niet voltallig, waardoor sommige portefeuilles onvoldoende sterk konden worden ingevuld. Gaandeweg het jaar werd ook steeds duidelijker voor welke grote uitdagingen De Maatschappij staat: het stevig op de kaart zetten van de vereniging, de nieuwe koers die nodig is om relevant te zijn voor alle generaties en het verbinden van de departementen met de landelijke vereniging. Ik zie daarin diverse kansen, uitdagingen en de mogelijke weg om dit alles in goede banen te leiden. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat ik voor deze stappen niet de juiste voorzitter ben. Dat betreft niet de inhoudelijke kant, maar de tijdsinvestering die het vraagt om hier volwaardig vorm aan te geven. De uitdagingen hebben een bijna continue aandacht nodig van een voorzitter, wat al snel oploopt tot een dag per week. Die tijd heb ik niet beschikbaar.

Bovendien zorgen onverwacht positieve marktontwikkelingen voor sterke groei van mijn vorig jaar opgerichte tweede bedrijf en het daarbij uitbreidende team. In toenemende mate beperkt dat de beschikbare uren voor nevenfuncties. Dat wringt, want het spreekt voor zich dat ik de taken waar ik voor sta goed wil invullen. Om die reden heb ik besloten mijn voorzittersfunctie beschikbaar te stellen. De beslissing geeft uiteraard een zeer dubbel gevoel, omdat ik al zo’n 10 jaar als bestuurder bij de vereniging betrokken ben. Omdat het van belang is dat De Maatschappij nog vele jaren een speler binnen bedrijfsleven, overheid en onderwijs blijft, ben ik van mening dat een voorzitter die de taak met een groter aantal uren per week kan invullen daar veel beter bij past.

In Cees Meeuwis heeft de vereniging een uitstekende opvolger van mijn positie gevonden. Met het omvangrijke plan wat hij voor ogen heeft, kan De Maatschappij gedegen werken aan groei en ontwikkeling. Ik wens hem en de andere bestuurders daar veel succes mee!

Daniëlle de Jonge

ANNO 2077

300 jaar na de oprichting van ons genootschap binnen de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, over 58 jaar, bereikt is de wereldbevolking haar piek en zijn we volledig afhankelijk van organisch-technologische systemen. Daardoor worden zaken waar we nu onze identiteit aan ontlenen als ons werk en het kunnen en moeten nemen van beslissingen door deze systemen en netwerken volledig overbodig. Althans zo zou het zomaar kunnen zijn. Ontwikkelingen in de Biomedische wetenschap, Kunstmatige intelligentie,  netwerk technolgie en robotisering wijzen niet een kant op maar overduidelijk is dat ze ontwrichtend gaan zijn in hoe wij de boel anno 2019 hebben georganiseerd en hoe wij als mensen tot elkaar zullen staan.

De oprichting van ons genootschap als economische tak van de Hollandse Maatschappij der wetenschappen had als doel de Nijverheid, de handel en de welvaart te bevorderen. Ondernemers werden aangemoedigd om de armen aan het werk te helpen en initiatieven te ontplooien om nieuwe technieken toe te passen die het algehele welvaart en welzijnsniveau zouden verhogen.

Dat doel van 1777 is ook vandaag de dag nog net zo relevant dan toen. Toegang tot en kennis met technologie bepaald de mate van welbevinden en zal de meest relevante factor in welvaart zijn. De kloof tussen arm en rijk wordt bestendigd door kennis en de toegang hiertoe in een economie die de gehele wereld omspant.

Het delen van deze kennis met hen die er wat mee kunnen doen, en zeker die er wat mee moeten doen is van groot belang. De ondernemers die hun business vormen in de mogelijkheden die technologie biedt. De overheid die moet weten hoe technologie ingrijpt in het leven van burgers en zich niet aan de door staten bevochten grenzen houdt, en de academische wereld die met steeds groter inzicht en haar zoektocht naar kennisontwikkeling die deze ontwikkelingen verder aanjagen.

Voor ons genootschap geldt dat we relevant anno nu zijn, dat we de nieuwe zuilen verbinden en een brug slaan tussen jong en oud, verleden en toekomst, ambitie en realisatie, in leeftijd, in denken en in doen. De Maatschappij voor Nijverheid en Handel verbindt en brengt het verbondene verder en doet dit door kennis en kunde te mobiliseren en in te zetten voor de samenleving als geheel.

De Maatschappij was, na het vertrek van Daniëlle de Jonge, op zoek naar een nieuwe voorzitter die met en voor haar leden zich inzet voor de doelen van de vereniging en mogelijkheden en ruimte creëert om de leden zich in te kunnen laten zetten voor die doelen, het welzijn en de welvaart van onze, steeds sneller veranderende, samenleving.

De Maatschappij kent een rijk verleden met periodes van grote bloei en momenten van verval en heeft een rijk palet aan verdiensten op haar naam staan die vandaag de dag als iconen hun functie in de samenleving vervullen. In die traditie ga ik als uw nieuwe voorzitter ga ik samen met u de uitdagingen aan waart we als genootschap voor staan. We gaan de komende periode aan de slag met de vraag hoe wij de relevantie van ons genootschap en het invullen van onze doelstellingen gaan tonen en brengen aan de Nederlandse samenleving. We gaan aan de slag met de vraag hoe we dit allemaal structureel gaan financieren en ook hoe we onszelf slagvaardig gaan organiseren. Hoe we weer een wervend karakter krijgen waar zij die willen zich in herkennen, thuisvoelen en aan willen bijdragen. Ons bewust zijn van de opdracht uit het verleden en geschikt bevonden voor de toekomst.

Ik heb u daarbij nodig, en ik wil graag de creativiteit, de ervaring en de skills van onze leden mobiliseren Ik nodig u uit om mee te doen, om mee te denken. Ik zal u op korte termijn uitnodigen om in diverse expertgebieden uw bijdrage te leveren. Indien u al gelijk aan de slag wil of het landelijk bestuur en mij iets mee wil geven laat me dat dan gelijk weten via voorzitter@de-maatschappij.info.

Cees Meeuwis

Anno 2077: De maartschappij, dat zijn wij!

Landelijk Bureau


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden