Vónk van de ‘Lees Community’ over “Slow Democracy’

Op 14 april vond de eerste bijeenkomst plaats van de ‘Lees Community’. Er was vooraf wat informatie verstrekt aan de deelnemers. Daardoor was er veel interactie mogelijk. De veronderstelling vooraf luidde:

“Als je met elkaar praat over een boek, leg je allerlei verbanden, tussen je eigen opvattingen, het boek en de samenleving met haar actuele ontwikkelingen”. Dit bleek ook zo te zijn.
Als eerste was er een korte introductie van de ‘Lees Community’. Het bestuur wilde in coronatijd een leuke manier vinden om in verbinding te blijven met de leden met (online) activiteiten die aansluiten bij datgene waar de Maatschappij voor staat. Dat werden de ‘Vónkmomenten’ en de ‘Lees Community’.  Bij de laatste activiteit wilden we boeken zoeken die een maatschappelijke beschouwing geven en mogelijk kritische kanttekeningen plaatsen. Twee boeken werden in overweging genomen: “Slow Democracy – David Djaïz” en “Fantoomgroei – Sander Heijne”. Het laatste boek is nu aanleiding voor het programma “Scheefgroei in de polder” o.l.v. Jeroen Pauw (afl. 1 zondag 11/4 en afl. 2 zondag 18/4).

Slow Democracy
In dit boek worden maatschappelijke fenomenen benoemd, geanalyseerd en voorzien van mogelijke oplossingsrichtingen. Het boek bevat een historisch breed gevoerde inventarisatie van de pijn van de hyperglobalisering, met tal van gedetailleerde aanbevelingen hoe we ‘ons lot weer in eigen handen kunnen nemen’. De centrale stelling van het boek luidt: de natiestaat is de enige actor die zijn burgers effectief kan beschermen tegen de uit de hand gelopen globalisering. Hij is de enige die het mondiale kapitalisme met zijn eisen van topsnelheid en moordende concurrentie kan vertragen en beteugelen. Door delen van de economie te onttrekken aan de wereldmarkt, kan hij dekking geven aan de opbloei van regionale en lokale economieën. De natiestaat kan democratisch bepalen wat het beste kan worden overgelaten aan de ‘nomadische’ wereldmarkt en wat het beste dicht bij huis kan worden voortgebracht, in meer ‘sedentaire’, circulaire en vertraagde productieketens. Zo kan elke natiestaat de intensiteit van zijn opening naar de wereldmarkt beter beheersen.

De actualiteiten
Er zijn zinsneden uit het boek geselecteerd die deelnemers hebben getriggerd. Waarbij ze het volmondig eens waren met het citaat of volledig oneens.
Er werden vele verbanden gelegd naar de actualiteit.
Aan de orde kwamen o.a.:

  • De privatisering van de politiefuncties en hoe hou je daar als overheid vat op? 
  • De circulaire economie waarbij wetgeving soms blokkerend werkt bij goede initiatieven. De uitdaging  hierbij is de ‘lokale verankering’. Hierbij werden mooie illustraties gegeven o.a. met een verwijzing naar het essay van Dominic Schrijer over vitale coalities.
  • De tweedeling en sociale ongelijkheid in Nederland met polarisatie. Met name op de breuklijnen die in het boek gesignaleerd worden: de sociale, de fiscale, de sociaal- culturele, onderwijs en de afstand tussen politiek en burgers.
  • De scheve verhoudingen op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt.


Ook werden nog even de illegale Franse elitefeestjes genoemd. Eén van de initiatiefnemers blijkt Pierre-Jean Chalençon, de eigenaar van het Franse paleis Vivienne. In de reportage van de journalisten vertelt hij dat hij met „enkele ministers in ‘geheime’ restaurants dineerde.” Hij vervolgt: „We leven nog altijd in een democratie, iedereen doet wat hij wil.” Deze laatste opmerking vinden wij toch wel reden om een keer verder te praten………..

Afronding en follow-up
Om 16.45 u konden we concluderen dat er genoeg stof tot nadenken op tafel was gekomen en dat er de behoefte was om hier een follow-up aan te geven.
Na de evaluatie van dit ‘Vónkmoment’ pakken we eind mei/ begin juni de draad op met een nieuw boek.

Eind september willen we dan dit boek en een aanverwant tweede boek voor het voetlicht brengen met hierbij een relevante spreker bij deze context.

De vijf leden van de Lees Community nodigden de deelnemers aan deze bijeenkomst van harte uit om deel te nemen aan de follow-up. Maar ook andere leden zijn natuurlijk welkom!

Heeft u ook een Vónk die u wilt laten overspringen? Laat het ons weten!
Hartelijke groet, namens het bestuur, de programmacommissie en de Lees Community

Departement Arnhem


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden