Vice-voorzitter Hans van der Eerden: "Denkkracht verbinden met daadkracht"

Impactorganisatie De Maatschappij

Zet strategische koers in

De Maatschappij heeft opnieuw haar koers bepaald. Om meer te bereiken doet De Maatschappij een ‘deep dive’ in de rijkelijke historie, waar het oorspronkelijk is begonnen. Het doel is helder. Het hebben en het vergroten van een goed netwerk wordt steeds belangrijker. Krachten moeten gebundeld worden, juist om de impact op de toekomst te versnellen. Er is een algemeen belang en historie telt. We spraken met Hans van der Eerden, Vicevoorzitter De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

Positieve impact
”We zijn de oudste netwerkorganisatie van Nederland, opgericht in 1777. De Maatschappij is een onafhankelijk netwerk voor ondernemende mensen uit overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Het is een landelijke vereniging die zich tot doel heeft gesteld om de welvaart en welzijn in Nederland te vergroten. En Koning Willem Alexander is onze beschermheer”, vertelt Hans

”Ik zie dat onze vereniging nog steeds een belangrijke rol kan spelen in het vergroten van welvaart en welzijn in Nederland. We zijn trots op wat we bereikt hebben maar zullen moeten blijven anticiperen op de sterk veranderende samenleving”, vertelt Hans. Daarom vonden op 25 mei jl. de eerste werkgroepen plaats waarin we met elkaar zijn ingegaan op vraagstukken die wij op ons af zien komen en waarvan we denken dat het interessant is om die te agenderen en uit te diepen. Een goed voorbeeld daarvan is het onderwerp “Toekomstige tijdsbesteding van Gen Y en Z”: het zijn generaties die op een andere manier met werk en vrije tijd omgaan dan de veertigers en vijftigers van nu. De constatering doen is leuk, maar de vragen die wij stellen zijn gericht op de dag van overmorgen: heeft dit consequenties voor de toekomstige welvaart en welzijn voor ons land? Wat betekent het voor de MKB-ondernemer in de regio, en wat voor het onderwijs, heeft een overheid instrumenten om daar iets mee of aan te doen? Wij willen de discussies initiëren door de partijen bij elkaar te brengen en waar nodig daar over te publiceren met als doel de partijen die daar over gaan in beweging te brengen. Kortom, denkkracht verbinden met daadkracht.”

Strategische partners
”De historie bindt ons, het algemeen belang bindt ons. Dit is één van de uitgangspunten van onze strategie. Wat we nu doen is de banden aanhalen met instituten waar we aan de basis hebben gestaan of waar we via een andere weg een relatie mee hebben. We zijn in gesprek met RCE, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over onze “collectie”. Er vindt een hernieuwing van de contacten met de Nyenrode Business Universiteit plaats. Hiervoor zijn we in de archieven gedoken om te onderzoeken op welke manier we dan precies betrokken zijn geweest bij het ontstaan ervan. We zeggen altijd dat we aan de basis staan, maar er zijn niet veel mensen die weten hoe dat toen is verlopen. Ook met De Jaarbeurs Utrecht zijn de banden aangehaald en na de zomer staat de afspraak met het Koninklijk Instituut voor de Tropen gepland. Vanuit respect voor het verleden wordt de connectie opgezocht met het verleden. De netwerken zullen elkaar verstevigen. Voor De Maatschappij is het van belang om weer zichtbaar te worden en het netwerk te vergroten om uiteindelijk die maatschappelijke onderwerpen te adresseren en te behandelen die bijdragen aan het vergroten van welzijn en welvaart in Nederland.

Het bestuur is naarstig op zoek naar iemand die binnen het bestuur wil helpen met communicatie op strategisch niveau. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Hans via h.vandereerden@de-maatschappij.info, of bel!

Mocht er iets spelen in jouw departement, of wil je ergens over sparren? Neem dan eveneens contact op met Hans.

Hartelijk dank voor dit interview met Hans van der Eerden, Vicevoorzitter De Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

Landelijk bureau


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden