Verslag: Seizoensopening departement Waterweg Noord

Ontwikkelingen District U en belang van water in Waterweg

De openingsborrel afgelopen woensdag werd door iets minder dan 50 mensen op geheel Corona bestendige wijze gehouden en met inachtneming van afstanden tussen de leden, introducees en (gast) sprekers.

  
  

Zo kan een 1,5 meter De Maatschappij er dus uit zien. Ook dit past bij ons jaar motto “Grenzeloos Waterweg”. Immers, in het nieuwe normaal is snel leren en kennis delen meer dan ooit noodzakelijk.  Fysieke zaken zoals infrastructuur, water en bedrijven terreinen worden meer en meer op een integrale en duurzame wijze met elkaar verbonden.

De zaal waarin we zaten, het auditorium van Unilever, blijft gelukkig behouden in de schitterende plannen voor dit District U. District U is ook de naam die deze herontwikkeling terecht gebruikt en waarschijnlijk zoals de wijk gaat heten. Een parel aan de Waterweg.

Dit auditorium van Unilever was voor de wat oudere leden van De Maatschappij bekend terrein. Immers, 14 jaar geleden werd hier het LANDELIJKE  jaarcongres van De Maatschappij gehouden,  met  als  gastspreker en gastheer Paul Polman…

Onze wethouder Bart Bikkers moet dit hebben geweten, want hij refereerde aan het boek van Paul Polman. Dit deed hij o.a. om te benadrukken welke rol dit gebouw heeft gespeeld, vanaf 1955, en nu weer gaat spelen voor Vlaardingen. De economische en sociale impulsen die de invulling en herontwikkeling van gebouwen, het water en het park zal gaan geven, zijn indrukwekkend.

Herontwikkeling van de voormalige Unilever R&D campus naar dé nieuwe stadswijk van Vlaardingen op de grens tussen de Maas en het centrum

Bart van der Worp van INSPIRE vertelde over het brede programma van 650 woningen, 120 zorgwoningen, 2 scholen, 2 hectare bedrijfsterrein met offshore bedrijven, cultuur, horeca en overige bedrijfsruimten. Belangrijk aspect van deze herontwikkeling is om nu al een goed programma te hebben van een meer tijdelijk karakter: van Labhotel, tot Keilewerf en van grand café tot 320 containerwoningen. Allemaal tijdelijk van opzet. Duurzaamheid is verankerd in meerdere facetten: van warmtenet en elektriciteitsopwekking tot circulair slopen en natuur inclusief bouwen.

Ook in de andere Waterweg gemeenten staan de (duurzame) ontwikkeling en herontwikkeling op de kaart zoals wethouder Economie & Duurzaamheid, Sjef Evers van Maassluis, ons kon vertellen.

De zaal , met veel introducees dit keer, had vele vragen voor de sprekers die ook nog tijdens de borrel, op afstand verder besproken werden.

    

Dit was een meer dan een geslaagde eerste Corona proof bijeenkomst, die smaakt naar meer bijeenkomsten waar de drie O’s elkaar op deze wijze kunnen  ontmoeten en waar iedere O zich thuis voelt.

De Maatschappij, altijd agenda zettend (en niet uitvoerend, het is geen project organisatie), de (oudste) netwerk organisatie in onze regio die de andere netwerken en organisaties voedt en stimuleert. De belangeloze verbindingsclub voor heel Waterweg.

 

Departement Waterweg-Noord


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden