Verslag project Mondragon Zierikzee 6 december 2018

Op de laatste netwerkbijeenkomst van dit jaar vertoonden de sprekers, de heren Hans Boogert en Govert Janzen een interessante presentatie over het project Mondragon te Zierikzee. 

Hotel Mondragon aan de Oude Haven te Zierikzee is een rijksmonument. Oorspronkelijk was er een vergaderruimte waar de notabelen van Zeeland bij elkaar kwamen. In de loop der tijd kwam daar een restaurant bij. In 1802 werd een concertzaal bijgebouwd, dat later, in 1918 gebruikt werd als bioscoop. In 2010 werd het inmiddels vervallen gebouw verkocht aan woningbouwvereniging Zeeuwland.

 

 

De heer Boogert vertelt hoe het pand in 2014 in handen kwam van Bouwbedrijf Boogert. De gemeente ondersteunde het projectplan; mede daardoor lukte het om het plan door de bestemmingsprocedures heen te krijgen. Het monument zal worden gerestaureerd en getransformeerd tot een modern en luxueus hotel met 41 suites, vier zalen, een restaurant een parkeergarage en een  stadstuin. De bijgebouwen van het pand worden afgebroken omdat ze te bouwvallig waren geworden. Het hoofdgebouw zal intact blijven.

In 2017 startte de sloop; in juni 2018 werd begonnen met de bouw. In november waren de fundering en de kelder, bestemd voor een parkeergarage, gereed. Het project kon o.a. gerealiseerd worden door een investeerder die 38 suites kocht alsmede door tien ‘heren’ die elk een aandeel investeerden.

 

 

De heer Janzen vertelt over de oorsprong en betekenis van de naam Mondragon: deze is afkomstig van Christóbal de Mondragon, een Spaans veldheer die tijdens de 80 jarige oorlog in 1576 Zierikzee belegerde en innam.
De heer Janzen toont een presentatie over ‘het Mondragon concept’. Over de te realiseren kamers waarbij voor de inrichting heel goed wordt nagedacht, het restaurant ‘Cristo’ dat een klassieke uitstraling krijgt, de Havenzaal, een vergader/receptieruimte (boven het restaurant) met uitzicht op de Oude Haven.
Tevens vertelt hij over het beeldmerk ‘’t Gouden Elfje’ dat duidt op nummer 11 waar het pand gevestigd is. Het restaurant wordt gecombineerd met een lunchroom en een winkel waarin de producten die in het restaurant gemaakt worden verkocht worden. Een bijzonder concept.

Tot slot worden de aanwezigen door de heren Boogert en Janzen betrokken bij de samenstelling van het personeel voor exploitatie van het hotel. Hoe wordt een professioneel team gevormd om het hotel en restaurant te runnen? Eén van de suggesties die worden gedaan zijn: bied stageplaatsen c.q. werkplekken aan aan VMBO, MBO en HBO studenten (Scalda en Pieter Zeeman). Door een goede baan met perspectief te bieden behoud je jonge mensen in Zeeland en wordt voorkomen dat de meesten zullen wegtrekken.

De leden van de Maatschappij worden van harte uitgenodigd het hotel te bezoeken als deze eenmaal gereed is. Wellicht zal daar in het najaar van 2019 een bedrijfsbezoek van Departement Zeeland aan gewijd worden.

De presentatie is op te vragen bij het secretariaat: fdmwinter@icloud.com

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden