Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari

Op onze nieuwjaarsbijeenkomst van Departement Zeeland heet onze voorzitter, Jorrit Snijder, allen hartelijk welkom. Mondiaal wordt een groei van de economie verwacht van 3%, voor Nederland, 1,7% in 2017. In Zeeland heeft men te kampen met het afvlakken van de groei, dit heeft vooral te maken met het vinden van goed personeel, niet alleen meer in de sector techniek maar nu ook in de zorg is dit een groot probleem aan het worden. Het vinden goed geschoolde arbeid is een grote zorg. De voorzitter schetste vervolgens van macro (mondiaal) naar micro (Zeeland) enkele belangrijke ontwikkelingen. Het leek er in 2016 op dat Zeeland eindelijk een ‘Leeuw’ was en geen ‘Lam’ met de initiatieven van de economische structuurversterking (commissie Balkenende). Vanuit het Rijk wordt er maximaal 25 miljoen aan Zeeland toegekend, in principe slechts een klein bedrag van wat in werkelijkheid nodig is om de economie in Zeeland op peil te krijgen.  
In de eerste helft van het jaar 2017 zullen de bijeenkomsten van Departement Zeeland in het teken staan van de thema’s: toerisme, zorg en (wind) energie. In september wordt het thema ‘bestuurlijke draagkracht’  belicht, in het kader daarvan zal een burgemeesterslunch worden georganiseerd. Het programma voor het eerste half jaar ziet er vooralsnog als volgt uit:
- Donderdag 9 februari – Yamina Abdoun, Slot Oostende te Goes
- Donderdag 23 maart – Bernard Wientjes, voormalig voorzitter VNO-NCW
- Donderdag 13 april – René Smit, Zorgsaam
- Donderdag 11 mei – Jan Geluk, dijkgraaf Zuid-Holland
Jorrit Snijder wenst allen een goed jaar toe.

Matthijs Zeelenberg
Dhr. Zeelenberg is van mening dat de wooneconomie een grote kans voor Zeeland is. Wereldwijd – bijv. in Duitsland en Florida - zijn er prachte plekken gecreëerd.  Florida is de meest welvarende staat van de VS zonder grote industrie. Dat kan in Zeeland ook. Belangrijk is om de bevolking te betrekken bij ontwikkelingsplannen in de provincie. Dhr. Zeelenberg noemt als voorbeeld het project Brouwerseiland, waar Zeelenberg in samenwerking met Boskalis een groot project aan het ontwikkelen is tussen Goeree – Overflakkee en Schouwen-Duiveland. De aanleg van 13 natuureilanden met duinen, stranden, met 100% garantie voor het behoud van natuur. Sterker nog, er wordt voor zo’n 65 miljoen euro in de natuur geïnvesteerd. Er wordt een onderwaterwereld gecreëerd, aantrekkelijk voor duikers, maar ook wordt gewerkt aan de bovenwaterwereld. De woningen op de eilanden worden alle gebouwd met duurzame, natuurlijke materialen, opgebouwd in de natuur en als onderdeel van de natuur. Geheel in samenspraak met de wensen van de kopers. Een havengebied, aantrekkelijk voor een vissersvloot en visafslag, jachthaven, een versmarkt met Zeeuwse producten, zijn enkele onderdelen van het plan.

Het hele project biedt kansen voor de regio, voor winkels en scholen en biedt een jaarlijkse economische waarde van zo’n 42 miljoen, terwijl het ca. 200 banen permanent oplevert. Een project waarbij ecologie en economie volledig in harmonie met elkaar zijn. Dhr. Zeelenberg pleit ervoor van Zeeland een wooneconomie en recreatie-economie te maken dat aansluit op de rest van de wereld. Voor meer informatie zie de website: www.brouwerseiland.info

 

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden